KCRPT i Medica Đakovica lansiraju kampanju „Budi moj glas“

19. juna na Međunarodni dan za eliminaciju seksualnog nasilja u sukobima, Kosovski centar za rehabilitaciju preživelih torture (KCRPT) i Medica Đakovica su lansirali kampanju „Budi moj glas“ koja se bavi stigmom žrtava seskualnog nasilja tokom rata na Kosovu.

Imajući u vidu da se žrtve seksualnog nasilja tokom rata na Kosovu i dalje suočavaju sa predrasudama i mnogim drugim izazovima u društvu, ova kampanja ima za cilj podizanje svesti o seksualnom nasilju, borbu protiv stigme i predrasuda, kao i informisanje o proceduri apliciranja za priznavanje statusa žrtve seksualnog nasilja tokom rata na Kosovu.
U sklopu kampanje je objavljena i video poruka sa podrškom Ambasadora i Ambasadorki međunarodnih kancelarija na Kosovu, kao i aktivista i onih koji podržavaju prava žena na Kosovu.
Feride Rushiti, direktorica KCRPT-a, se podržavajućom porukom obratila građanima rečima: „Pravo je vreme i trenutak da kažemo tišini „Ne“.
Igballe Rogova, generalna direktorica Mreže žena Kosova, je u svojoj poruci za ovu kampanju rekla: „Ne ćutite, ne ustručavajte se. Podignite glas i tražite svoje pravo“.
I kosovska pevačica svetske slave, Rita Ora, je preko poruke na društvenim mrežama podržala ovu kampanju pozivajući na podržavanje ove inicijative i sprečavanje diskriminacije preživelih.
„Budi moj glas“ je moćan poziv celom društvu za zastupljenost i podržavanje preživelih seksualnog nasilja.