MŽK poziva na poboljšanje radnih prava žena  

Foto: Ilustracija sa protesta 1. maja 2019  

Mreža žena Kosova (MŽK) na Međunarodni dan radnika/ca poziva na veću pažnju na radna prava žena i na stalne napore države u borbi protiv rodno zasnovane diskriminacije na tržištu rada.

Kao rezultat rodne zasnovane diskriminacije, prema istraživanju MŽK, žene i  dalje čine samo 13.7% radne snage na Kosovu, ali i kada su zaposlene, žene su plaćene manje od muškaraca za isti rad, imaju niže položaje, lišene su prava na plaćeno porodiljsko odsustvo i izložene su seksualnom uznemiravanju na radnom mestu. Ova vrsta diskriminacije posebno je izražena kod žena koje su zaposlene u privatnom sektoru, a koje u većini slučajeva pripadaju neformalnom sektoru.

Pored toga, zbog socijalnih normi, žene su opterećene neplaćenim kućnim i porodičnim poslovima, kao što je briga o deci, starijim osobama i drugim kućnim poslovima, što ih sprečava da imaju koristi od posla koji obavljaju.

Ove godine, kada se suočavamo sa globalnom pandemijom COVID-19, i budući da su žene prezastupljene u esencijalnim sektorima za rešavanje ove pandemije, ovo uzrokuje kršenje radnih prava žena, počevši od produženog radnog vremena bez dodatnog plaćanja, udvostručenja i ne adresiranja tereta neplaćenog kućnog rada, nedostatka suštinskih higijenskih i sanitarnih mera do gubitka posla.

Stoga je važno da vlada tokom suočavanja sa pandemijom COVID-19 hitno sprovede sveobuhvatnu rodnu analizu kako bi informisala i usmerila dalje vladine mere i da više žena uključi u izradi planova i politika u borbi protiv ovog virusa. Dok, na duži rok, vlada mora osigurati da radnice budu zaštićene Zakonom o radu, tretiraći porodiljsko, očinsko i roditeljsko odsustvo u okviru Zakona o radu, a ne posebnima zakonom. Takođe, vlada treba da radi na poboljšanju institucionalnog odgovora u smislu prijavljenih slučajeva rodno zasnovane diskriminacije na tržištu rada, povećanjem broja inspektora i njihovog znanja u ovoj oblasti, kao i da obezbedi ozbiljno postupanje u slučajevima seksualnog uznemiravanja na radnom mestu, kako je predviđeno Krivičnim zakonikom Kosova.

Stoga je važno da se danas, na Međunarodni dan radnika/ca i svaki drugi dan, osiguramo da odgovorne institucije ne propuste u zaštiti prava radne snage, da se zalažemo za kreiranje socijalnih politika koje jačaju rodnu ravnopravnost i da se organizujemo kako bi osigurali blagostanje i dostojanstven život žena i muškaraca na Kosovu.

*****

Pored ovog saopštenja za medije, MZK je takođe obeležila 1. maj i učešćem u diskusiji „Rad i žene“ koju je organizovao Kosovski centar za rodne studije (KCRS). Adelina Tërshani, Koordinatorka projekta bila je među govornicima na ovoj diskusiji gde se razgovaralo o socijalnoj i ekonomskoj organizaciji, rodnim ulogama i rodnoj diskriminaciji u organizovanju rada.

Kliknite OVDE da biste gledali prenos ove diskusije.

*****