MŽK primila 56 Projektnih ideja u 12. krugu Fonda žena Kosova

Dana 26. juna, Mreža žena Kosova (MŽK) objavila je poziv za prijave za dvanaesti krug grantova u okviru Fonda žena Kosova (FŽK). Ovaj krug je jedini za ovu godinu i grantovi koji će se dodeliti u ovoj rundi (krugu) su podržani od strane Austrijske agencije za razvoj (ADA), preko inicijative MŽK „Unapređenje inicijative za ženska prava“, u vrednosti od 49,000€.

MŽK je za ovaj krug pojednostavila način prijavljivanja za podršku od FŽK, pri čemu, umesto popunjavanja formulara za aplikaciju, članovi MŽK su trebali samo da prepisuju svoj nacrt predloga, popunjavajući formular Ideje projekta. Ova izmena je učinjena kako bi članovi MŽK-a imali još lakši pristup ovim sredstvima.
Organizacije članice MŽK-a su, za dve nedelje (do 10. jula, 2018. godine) imale mogućnost da apliciraju sa idejama projekata koje će doprineti unapređenju ženskih prava i rodnoj ravnopravnosti na Kosovu. Priliku da se prijave za sredstva FŽK, u ovom krugu, koristilo je 56 organizacija članica MŽK. Sve organizacije koje su se prijavile, trebalo je da preko obrazaca Ideje Projekta demonstriraju kako organizacije predlažu da daju svoj doprinos realizaciji Strategije i njenih ciljeva identifikovanih od strane članova, u okviru Strategije MŽK za period 2015 -2018[1], zagovarajući za podršku, zaštitu i promociju prava i interesa žena i devojaka. FŽK u okviru MŽK podržava inicijative javnog zagovaranja na lokalnom i nacionalnom nivou, koje promovišu ljudska prava i imaju za cilj donošenje dugoročnih promena.
Organizacije članice MŽK-a su, i tokom ove runde, imale priliku da se prijave za jednu od dve vrste grantova FŽK: 1) Grant individualnog zagovaranja za jednu jedinu organizaciju, sa maksimalnim iznosom do 4,000€, ili 2) Grant zastupanja u saradnji za promene, pri čemu dve organizacije mogu podneti zahtev za zajedničku inicijativu, u iznosu do 8,000 €.
Trenutno, 56 primljenih aplikacija komentariše osoblje MŽK-a, a organizacije koje su se prijavile imaju mogućnost dodati nedostajuće informacije, kako bi poboljšali obrasce i istovremeno povećali njihove kapacitete u pisanju projekata.
Nakon toga, sve projektne ideje će biti dostavljene Komisiji za razmatranje grantova (KRG) za pregledanje i evaluaciju. Komisija za razmatranje grantova će dati prednost inicijativama zagovaranja koje imaju za cilj dovođenje dugoročnih promena u podršci, zaštiti i promociji ženskih prava i rodne ravnopravnosti.
Samo organizacije koje prođu prvu fazu aplikacije, moraju zatim raditi zajedno sa osobljem MŽK-a kako bi prešli drugu fazu aplikacije, koja uključuje i detaljan prikaz njihove ideje.
Očekuje se da će izabrane inicijative od FŽK biti objavljene krajem septembra 2018. godine.