MŽK protiv vraćanja na ponovno suđenje slučaja ubice Pjetër Nrecaj

Dana, 24. juna, Vrhovni sud je vratio na ponovno suđenje slučaj Pjeter Nrecaj, koji izdržava doživotnu kaznu za ubistvo svoje supruge, Valbona-Marku Nrecaj, i njihove devetogodišnje ćerke, u avgustu 2018. godine.

Mreža Žena Kosova (MŽK) se, putem ovog saopštenja za štampu, protivi ovoj odluci Vrhovnog suda, podsećajući javnost da je Pjeter Nrecaj sa predumišljajem, vatrenim oružjem lišio života svoju ženu Valbonu Marku-Nrecaj i njihovu ćerku. Čak i pre nego što je ostvario ubistvo sa predumišljajem, slao je preteće telefonske poruke sada pokojnoj, nakon kojih je i ostvario plan da je ubije. Protiv istog, podignuta je i optužnica za držanje, kontrolu i neovlašćeno posedovanje oružja. U vreme incidenta, prema svedocima, prisutna su bila i druga deca tog para, koji su takođe mogli da stradaju od pucnjave Pjeter Nrecaja. Za te radnje, Apelacioni sud ga je ispravno osudio na doživotni zatvor.

Međutim, danas je Vrhovni sud u svom obrazloženju za vraćanje ovog predmeta na ponovno suđenje spomenuo to “Prvostepena presuda je obuhvaćena bitnim povredama odredaba krivičnog postupka i da je drugostepeni sud, prilikom primanja ovih nedostataka i postupka  priznavanja krivice, bio dužan da preispita presudu i poništi je, a ne da pređe preko ove povrede, koja je prisutna i uslovljava pravnu kvalifikaciju, jer to može biti ozbiljno ubistvo iz člana 179. stav 1 podstav 1.11 KZK, samo ako su dva ili više ubistava namerno izvršena”.

Podsećamo Vrhovni sud da Krivični zakonik, član 44 par. 1 kaže: “Zakon može predvideti doživotnu kaznu zatvora za najteža krivična dela počinjena u posebno otežavajućim okolnostima ili za prekršaje koji su prouzrokovali vrlo ozbiljne posledice.’, i osuđen na doživotnu robiju, ko god u skladu sa članom 179, st. 1, par. 1.1 oduzima život deteta, a član .1.3 lišava života člana porodice”.

MŽK smatra da povratak na ponovno suđenje za ova dela direktno utiče na gubitak poverenja u pravosudni sistem za potencijalne žrtve porodičnog nasilja i članove njihovih porodica. Kažnjavanje ubica, posebno onih koji su zakonski priznati kao recidivisti nasilja u porodici, kao što su Pjetër Nrecaj (podsećamo vas da je isti bio u pritvoru zato što je pred decom počinio nasilje u porodici nad sada već pokojnom) pokazuje da pravosudni sistem štiti žrtve porodičnog nasilja i da se ne toleriše ubistvo kao rezultat ovakvog nasilja.

Stoga, molimo Vrhovni sud da ne menja odluku Apelacionog suda, s obzirom da su svi pravni argumenti, ali i društvene i moralne vrednosti u skladu sa doživotnom zatvorskom kaznom za dvostruko ubistvo.