MŽK reaguje na uzastopne propuste institucija da zaštite preživele od porodičnog nasilja

Ove nedelje, na Radio Televiziji Kosova (RTK), odnosno u emisiji  ”Staze (Udhëve)”, koja je realizovana od strane novinarke Kaltrina Rexhepi-Dragusha, imali smo mogućnost da vidimo detaljan opis iskustva jedne preživele od porodičnog nasilja iz jednog sela kod Istoka, koja je godinama preživljavala nasilje od strane supruga. Iako je ista kontinuinelno prijavljivala nasilje u domaćim institucijama, ova emisija jasno opisuje uzastopne propuste ovih institucija u pružanju zaštite i sprečavanju vršenja nasilja nad ovom ženom, i drugom suprugom njenog supruga (koji je između ostalog počinio i krivično delo Bigamije na osnovu Krivičnog zakona, Član 237) kao i protiv dece.

Ovom reakcijom, Mreža Žena Kosova (MŽK) poziva institucije da preduzmu posebne mere prilikom tretiranja ovog slučaja, ali takođe i za druge slučajeve nasilja u porodici, a pogotovu u slučajevima recidivizma, gde rizik po život preživelih iz nasilja u porodici i dalje ostaje na visokom nivou.

Imajući u obzir da je nasilje u porodici od aprila ove godine, stupanjem na snagu novog Krivičnog Zakonika, krivično delo koje je kažnjivo do tri (3) godine zatvora, mi pozivamo Osnovni sud u Dečanu, koji se bavi ovim slučajem, da kazni ovo lice u skladu sa ovim zakonom, a ne samo kroz Zakon o zaštiti od nasilja u porodici. Takođe, tražimo od institucija da isti dobije efektivnu kaznu zatvora za sva krivična dela koja su navedena, uključujući i: Nasilje u porodici prijavljivano još od 2015. godine a poslednji put 2019. godine, Neovlašćeno posedovanje oružja, Lakše telesne povrede, Bigamija, Izazivanje opšte opasnosti, Krađa, i drugo.

Takođe pozivamo i Centre za Socijalni Rad da ne igraju ulogu posrednika u slučajevima nasilja u porodici, zato što to nije u njihovom mandatu.

Tražimo da se pruži sigurnost za obe žene ovog lica kao i za druge članove porodice koja je u opasnosti od njega, a on može da im ugrozi živote svakog dana i samim tim je opasnost još veća. MŽK će nadgledati iz blizine ovaj slučaj, da li se osigurala da će pravda biti primenjena kao i da će se ukloniti sve smrtne mogućnosti za članove ove porodice. U suprotnom, za svaki neuspeh ćemo od institucija tražiti odgovornost zbog neefikasnosti i nekažnjivosti nasilnika nad ženama. Mi ćemo vršiti javni pritisak ukoliko se ne preduzmu odgovarajući zakonski koraci.

 

#nemaizgovora

#kaznezanasilnike

#pravdazažene