MŽK se sastala sa Ministarstvom dijaspore u vezi sa ROB-om

10. februara, Mreža žena Kosova (MŽK) je održala plodan sastanak sa predstavnicima Ministarstva dijaspore. Ministar Valon Murati je izrazio da su zainteresovani da sarađuju sa MŽK-om kako bi obuhvatili Rodno odgovorno budžetiranje (ROB) unutar njihovog ministarstva. Ministarstvo dijaspore je već preduzelo bitne korake što se tiče ovog pitanja, obuhvatajući podelu podataka prema rodovima u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti polova. MŽK pozdravlja saradnju sa Ministarstvom dijaspore u budućnosti.