logo logo logo
MŽK: Objavljivanje fotografija silovanja, kršenje dostojanstva žrtava seksualnog nasilja tokom rata na Kosovu
Trodnevna radionica MŽK ima za cilj jačanje saradnje između skloništa
Organizacije traže dostojanstven tretman žrtava seksualnog nasilja tokom rata na Kosovu
MŽK obeležava 1. maj u znak protesta, traži posao bez diskriminacije
MŽK predlaže da se imenuje spomenik heroini “Sevdije Ahmeti”
OPDMK se zalaže za učešće žena sa invaliditetom u politici
MŽK doprinosi raspravi o studiji Svetske banke o ženama, biznisu i pravu
MŽK i skloništa sarađuju kako bi izmenili Zakon o zaštiti od nasilja u porodici
Devojke iz regiona Prištine uče o promovisanju rodne ravnopravnosti
KRCT: Više otvoreni građani kako bi razgovarali o seksualnom nasilju, preživeli traže pravdu
INJECT poziva na zajedničko sprovođenje zakona o porodičnom pravu

Naši Programi

RrGK Publikacije