MŽK: Objavljivanje fotografija silovanja, kršenje dostojanstva žrtava seksualnog nasilja tokom rata na Kosovu

Mreža Žena Kosova (MŽK), u saopštenju za štampu od 16. maja, izrazila je duboku zabrinutost zbog objavljivanja fotografije na  kojoj neki vojnici siluju jednu ženu pred očima porodice, koju je objavila poslanica Flora Brovina.

MŽK smatra da je Brovina ovim aktom prekršila princip dostojanstva preživelih, podsećajući da je na ovoj fotografiji otkriveno telo preživelog seksualnog nasilja tokom rata na Kosovu. Takođe, gospođa Brovina je prekršila član 23. Ustava Republike Kosovo, koji propisuje da je ljudsko dostojanstvo nepovredivo i da je osnova svih ljudskih prava i osnovnih sloboda.

Ova slika na kojoj je žena silovana pred svojom porodicom, osim što je veoma ozbiljna i uznemirujuća, takođe može uticati na pogoršanje emocionalnog i psihološkog stanja preživele. Štaviše, može poslužiti kao obeshrabrenje za izveštavanje od drugih žrtava seksualnog nasilja i da služi kao opasan presedan za ono šta očekuje sve žene i devojke koje prijavljuju seksualno nasilje.

MŽK kroz ovo saopštene za štampu zahteva od poslanika Skupštine Kosova da ispune obaveze u okviru svog mandata i da zahtevaju odgovornost od sudova, kako domaćih tako i međunarodnih, zbog nedostatka institucionalnog odgovora i dostojanstvenog tretmana slučajeva silovanja, seksualnih zločina počinjenih tokom poslednjeg rata na Kosovu.