Devojke iz regiona Prištine uče o promovisanju rodne ravnopravnosti

Organizacije „Otvorena vrata“ i „Ruka Ruci“ su 28. maja održale radionice na kojima su promovisana ženska prava, rodna ravnopravnost i prevencija rodno zasnovanog nasilja, čime su obeležene nedavne aktivnosti u okviru inicijative „Šta donosi sutra za mene. “

Belgjyzare Muharremi, Izvršna direktorica organizacije „Otvorena vrata“ je uvodno predstavila teme o kojima se raspravljalo tokom predavanja.

„Cilj nam je da informišemo mlade o pojavama; rodne nejednakosti, rodni stereotipi, seksualno uznemiravanje i patrijarhat. Dve asocijacije rade sa ženama i devojkama kako albanske zajednice tako i srpske zajednice “, rekla je ona, Muharremi.

Nadalje, Nevenka Rikalo, izvršna direktorica „Ruka Ruci“, pokazala je prisutnima da su ista predavanja održana za mlade iz srpske zajednice.

„Tokom sastanaka sa školom učenici su razumeli svrhu ove inicijative i ocenili su je kao važnu. Albanski studenti su otišli ​​u prostorije srpskih škola i to je dostignuće jer omogućava studentima da se sretnu i sarađuju “, rekla je Rikalo.

Trener Valentina Bejtullahu, razvila je razgovore sa devojkama o rodnim i polnim razlikama, rodnim ulogama, nejednakostima prema devojkama i rodnim stereotipima.

Bejtullahu je takođe govorila o fenomenu seksualnog uznemiravanja u školama

„Upravo je MŽK 2015. godine provela istraživački deo u kojem su urađeni intervjui sa učenicima i nastavnicima, gde je zabeleženo da postoje slučajevi seksualnog uznemiravanja u školama“, rekla je ona objašnjavajući oblike seksualnog uznemiravanja.

U drugom delu radionice bilo je reči o rodno zasnovanom nasilju, maltretiranju i njegovom uticaju na mentalno zdravlje mladih ljudi.

„Otvorena vrata“ i „Ruka Ruci“ kroz ovu inicijativu sarađivali su sa ženama i devojkama koje su imale priliku da se detaljno upoznaju sa ženskim pravima i njihovom nezamenljivom ulogom u društvenom napretku.

Ova inicijativa je podržana od Fondacije Žena Kosova (KFG) i finansirana od strane Austrijske razvojne agencije (ADA).