MŽK doprinosi raspravi o studiji Svetske banke o ženama, biznisu i pravu

Na zahtev kancelarije Svetske banke na Kosovu 23. maja, Simeon Djankov, direktor izveštavanja o svetskom razvoju i Diego Garrido Martin, viši službenik za operacije u Kancelariji Svetske banke na Kosovu, održali su sastanak sa izvršnim direktorkom Mreže Žena Kosova (MŽK), Igballe Rogova.

Na sastanku se razgovaralo o  biznisu i pravu iz 2019. godine u Svetskoj banci o ženama. Rogova je  obavestila Djakonv i Garrdio Martin koji su izazovi i mogućnosti za dalje poboljšanje ekonomskog položaja devojčica i žena na Kosovu.

Gosti su visoko ocenili doprinos i rad MŽK u ekonomskom osnaživanju žena, ali i u drugim oblastima koje doprinose poboljšanju položaja devojčica i žena u kosovskom društvu.

Žene, biznis i pravo su od 2009. godine proširili debatu o rodnoj ravnopravnosti i pomogli povećanju ekonomskih mogućnosti žena. Tokom poslednje decenije, ova studija je uspela da obuhvati 187 ekonomija i 8 tema vezanih za učešće žena u ekonomskoj oblasti.

Studija 2019. Žene, biznis i pravo na engleskom jeziku mogu se naći OVDE.