Organizacije traže dostojanstven tretman žrtava seksualnog nasilja tokom rata na Kosovu

Veliki broj građana, predstavnika civilnog društva i javnosti okupljen je 20. maja na trgu Zahir Pajaziti u glavnom gradu da bi nastavili marširati ispred zgrade Skupštine Kosova u znak podrške i solidarnosti sa žrtvama seksualnog nasilja tokom poslednjeg rata na Kosovu.

Organizatori ovog marša bili su Kosovski centar za rehabilitaciju žrtava torture (KRCT), Mreža Žena Kosova (MŽK), Medica Kosovo, Medica Đakovica, Centar za promovisanje prava žena (KPDG) i Pravda za  sve.

Ovaj protestni marš došao je kao odgovor na objavljivanje fotografije narodne poslanice Flore Brovine, koju je MŽK snažno osudila kao kršenje dostojanstva preživelih seksualnog nasilja tokom rata na Kosovu.

Feride Rushiti, izvršna direktorica KRCT-a, rekla je da takve slike nemaju mesta u parlamentu, već na sudu.

„Ovde smo se okupili da izrazimo ljutnju, duboko ogorčenje i da potražimo odgovornost za skandal sa fotografijama koje su se odvijale u Skupštini Kosova i da prenesemo poruku žena i muškaraca koji su iskusili seksualno nasilje tokom rata. Preživeli žele dostojanstvo i pravdu “, rekla je ona prisutnima.

Dostojanstven tretman za preživele seksualnog nasilja također je tražila i Mirlinde Sada, direktorica Medice Đakovice, koja je procenila da je ovaj slučaj za žrtve seksualnog nasilja vraćanje u prošlost.

„Ovaj događaj učinio je naš rad i angažman od posleratnog perioda na poboljšanju mentalnog i fizičkog zdravlja preživelih vraćanje unazad. Naši napori su uzaludni da im ponudimo pristup pravdi i njihovu integraciju u društvo “, rekla je ona.

Za parole, aktivisti su stavili u ograde parlamenta slogane „Tretirajte me dostojanstveno“, kao i neke fotografije sa izjavama preživelih seksualnog nasilja, među kojima „Ne koristite moju patnju za mesto u parlamentu“, „Rekli ste ne kada se u parlamentu govorilo o meni“ govorili su, “ Nije li vam bilo dovoljno moje priznanje, moja patnja? “

Marš je takođe dobio podršku brojnih drugih organizacija civilnog društva: Kosovskog instituta za istraživanje i razvoj politika – KIPRED, Kosovske fondacije za civilno društvo (KCSF), ÇOHU, Grupe za političke i pravne studije (GLPS), Narodnog pokreta, Instituta D4D, Inicijativa mladih za ljudska prava na Kosovu (Inicijativa), Institut za zaštitu demokratskih vrednosti (IMVD), Žene za Žene na Kosovu , Fondacija za obrazovanje i razvoj, Institut Riinvest, Centar za umetnost i zajednice – Artpolis, CEL Kosovo, SIT – Centar za savetovanje, socijalne usluge i istraživanje, Kosovski centar za rodne studije (KCGS), Kosovski demokratski institut (KDI), FOL pokret, GAP Institut, INTEGRA, KLI, IKS, CRP / K, CLARD.