INJECT poziva na zajedničko sprovođenje zakona o porodičnom pravu

Mreža Žena Kosova (MŽK) učestvovala je na radionici koju je 15. maja organizovala Inicijativa za pravdu i jednakost (INJECT) o zagovaranju porodičnog prava u okviru inicijative „Moj rad, moja imovina“.

Ova radionica je održana zajedno sa predstavnicima nevladinih organizacija i aktivistima civilnog društva koji su dali zajednički doprinos diskusiji i izrazili spremnost da dalje savetuju odgovarajuće institucije za implementaciju Zakona o porodici.

Luljeta Aliu, Izvršni direktor INJECT-a se zahvalila učesnicima, sa kojima su zajedno identifikovali važne saveznike i aktere koji će pomoći u uspešnom zagovaranju. U tom smislu, ona je takođe naglasila važnost pružanja podrške organizacijama koje rade na poboljšanju prava devojaka i žena.

 „Vaša pomoć je izuzetno potrebna, s obzirom na to da su mnoge organizacije civilnog društva prošle dalek put i dobro znaju proces zagovaranja. U tom smislu, organizacije žena, a posebno Mreža Žena Kosova, su naši najveći saveznici “, rekla je Aliu.

Ovo je bio prvi sastanak ove grupe, koji je pozvao na uspostavljanje kooperativne koalicije u rešavanju pitanja institucionalne odgovornosti za neprimenjivanje Zakona o porodici kao i drugih važećih odredbi koje regulišu prava žena.