Trodnevna radionica MŽK ima za cilj jačanje saradnje između skloništa

16, 17 i 18. maja u Draču održana je radionica „Jačanje saradnje između skloništa na Kosovu”. U organizaciji Mreže Žena Kosova (MŽK), ova radionica okupila je predstavnike skloništa i dnevnih centara za žrtve rodno zasnovanog nasilja i trgovine ljudima.

Pored umrežavanja i razmene iskustava između skloništa i radnika u dnevnom boravku, tokom ove radionice, učesnici su razgovarali o izazovima i problemima s kojima se suočavaju tokom svog rada.

Igballe Rogova, izvršni direktor MŽK-a, rekla je da bez reakcije nema promena.

„Mi ćemo podržavati jedni druge, mi ćemo se zalagati za veću podršku za vaš rad kako bismo bolje podržali žrtve rodno zasnovanog nasilja i žrtava trgovine ljudima“, rekla je Rogova.

Fidane Hiseni iz skloništa u Mitrovici podelila je sa učesnicima jednu od poteškoća tokom njihove aktivnosti.

„Zajednički izazov s kojim se suočavamo je neplaćanje alimentacije od strane bivših supružnika zaštićenih žena. Oni (bivši supružnici) menjaju bankovne račune i teško je pratiti njihove prihode.To direktno utiče na dobrobit žena i dece, jer pored traumatskog iskustva nasilja, žene i deca još uvek nemaju hleba i vode “, rekla je ona.

Srpska feministička aktivistkinja, Lepa Mlađenović, govorila je više o razumevanju strukture patrijarhata i nasilja kao oblika očuvanja moći od strane muškaraca.

„Biti žena ili muškarac je društveni konstrukt, a uloge povezane sa ova dva žanra uveliko stvara patrijarhalni sistem, koji uvek favorizuje čoveka i vidi ga na višem položaju od žene“, rekla je Mlađenović.

Trećeg dana radionice, Ariana Qosaj-Mustafa, predsednica Odbora MŽK-a informisala je učesnike o Priručniku o upravljanju predmetima za skloništa za nasilje u porodici, priručniku pripremljenom u skladu sa zahtevima Istanbulske konvencije.

Ova radionica je organizovana od strane Mreže Žena Kosova (MŽK) i podržana od strane UN Women.