MŽK obeležava 1. maj u znak protesta, traži posao bez diskriminacije

Mreža žena na Kosovu (MŽK) pridružila se protestu koji je održan 1. maja na Svetski dan rada i radnika, tražeći jednake mogućnosti za zapošljavanje koji omogućava dostojanstven život, zdravstveno osiguranje, radnu sigurnost i rad bez diskriminacije za sve i bez razlike etničke pripadnosti, starosti, seksualne orijentacije ili rodnog identiteta.

Protest je počeo u 12 sati u amfiteatru trga „Zahir Pajaziti“ u glavnom gradu, kako bi se nastavilo sa marširalo pored institucija koje su odgovorne za poštovanje prava radnika i poboljšanje uslova u kojima se radi na Kosovu, posebno u privatnom sektoru. Tako su demonstranti marširali pored Ministarstva rada i socijalne zaštite (MRSZ), Policije, Saveza nezavisnih sindikata Kosova (BSPK), Inspektorata rada, da bi se ponovo vratili na početnom mestu održavanja.

“Za slobodno i ravnopravno društvo „, “Sa maramom bez marame svoj posao odrađujem”, “Moja odeća moje telo”, “Mi radimo, oni stiču”, “1. Maj nije praznik, nego protest”, “Posao bez diskriminacije”, bili su samo neki od slogana koje su demonstranti držali u rukama.

Kao što je i objavljeno u izveštaju istraživanja „Rodna diskriminacija i zapošljavanje na Kosovu“ pokrenutog u aprilu ove godine od strane MŽK u bliskoj saradnji sa Evropskom unijom (EU), Agencijom za rodnu ravnopravnost i Institucijom narodnog advokata, radnice su posebno potlačene u poređenju sa muškarcima.

Adelina Tërshani, koordinator projekta MŽK, i jedna od organizatora protesta, kao što je predstavila napredak ove organizacije, pokazala je zašto je potrebno da Kosovo nastavi kampanju da traži veća prava za radničku klasu i poštovanje postojećih prava.

Žene na Kosovu se plaćaju manje od muškaraca, uznemiravane su na poslu, krši im se pravo na porodiljsko odsustvo i na radni ugovor, diskriminišu se samo jer su žene. Zato smo danas odlučile da protestujemo i da ne slavimo “, rekla je Tërshani.

Podsetimo da je trenutno samo 12,3% žena zaposleno na Kosovu, stoga MŽK, pridružujući se ovom protestu, podiže glas protiv rodne diskriminacije prilikom prijema na posao, nejednakosti za napredovanje na poslu, protiv nejednake plate za isti posao, protiv povrede prava na porodiljsko odsustvo, protiv seksualnog uznemiravanja na poslu, loših radnih uslova i povrede ugovora o radu.

Među ostalim pristalicama ovog protesta bili su: kolektiv društvenog centra Sabota, kolektiv Feminističke misli i akcije, Prištinska anarho-sindikalna grupa, Termokiss, Nacionalni omladinski kongres Kosova.