MŽK i skloništa sarađuju kako bi izmenili Zakon o zaštiti od nasilja u porodici

Dana 10. maja, predstavnice Mreže Žena Kosova (MŽK) zajedno sa predstavnicima sigurnih kuća -Đakovica, Nada i Dom za decu, Centar za zaštitu žena i dece – Priština, Centar za dobrobit žena, Centar za zaštitu žrtve i sprečavanje trgovine ljudima (MVPT), Centar za zaštitu i rehabilitaciju žena i dece „Liria“ – Gnjilane razgovarali su o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici.

U središtu ovog sastanka bilo je stvaranje održivih mogućnosti finansiranja za skloništa i druge dnevne centre za pružanje usluga žrtvama nasilja u porodici i rodno zasnovanog nasilja.

Nazife Jonuzi, direktorka Centra „Sloboda“, podelila je sa prisutnima dosadašnji deo njihovog rada.

„Osim stanovanja, nudimo i posredovanje, pravne savete i socijalne savete za žene“, rekla je ona.

Adelina Berisha, Koordinatorka za zastupanje MŽK-a istakla je potrebu da takva saradnja prati ceo proces izmene ovog Zakona kako bi se postigla dostojanstvenija zastupljenost preživelih od nasilja u porodici.

„Ovaj zakon će takođe garantovati da će rad skloništa i dnevnih centara za žrtve nasilja u porodici i rodno zasnovanog nasilja naći održivu finansijsku podršku kako bi pružili najbolje usluge za ove žrtve. Ovo je zamah koji treba iskoristiti, jer je vaša uloga i iskustvo od suštinskog značaja za ove preporuke koje ćemo zajednički izraditi, ”rekla je Berisha.

Tokom sastanka, učesnici su takođe sastavili preporuke koje su upućene Odboru za ljudska prava, rodnu ravnopravnost, nestala lica i peticije Skupštine Kosova.

Učesnici su se složili oko ispunjenja člana 31 koji su predložili da se nazove: Nevladine organizacije koje pružaju posebne socijalne i porodične usluge. U ovom članu, predloženo je da se osigura da se „skloništa finansiraju kroz posebnu budžetsku liniju u okviru socijalnih usluga, odvojene od Ministarstva rada i socijalnog staranja  (MRSS)”. Dok je u članu 30 „Prikupljanje podataka“ predloženo da se „doda definicija koja bi naznačila da žrtve nasilja u porodici ili rodno zasnovanog nasilja, osim žena, treba smatrati i decu“.

Ovaj sastanak je podržan od strane UN Women.