Održana javna diskusija o kampanji #TakeBackTheNight

Nakon kampanje #TakeBackTheNight, MŽK je organizovao javnu diskusiju gde se govorilo i reflektiralo nad kampanjom. Ovaj događaj je održan 12 decembra u knjižari Dit’ e Nat’ (Dan i Noć), gde je učestvovalo 40 osoba.
Panel diskusije je bio u sastavu od Donjeta Morina, Koordinatorka FemACT-a u MŽK-u; Eli Krasniqi, aktivistkinja i Sociolog; Linda Gusia, Sociolog i Profesorka u Univerzitetu Prištine i Hajrulla Çeku, aktivista i Izvršni Direktor organizacije „Ec ma ndryshe“. Voditeljka ovog panela je bila Zana Hoxha-Krasniqi, aktivistkinja i Izvršna Direktorka Artpolis.
„Cilj ove kampanje je bio da se podstaknu diskusije o ovoj veoma proširenoj pojavi na Kosovu, koja se ne može diskutovati javno“, rekla je Donjeta Morina. „Vezano za kampanju, imalo je mnogo reakcija, i pozitivnih tako i negativnih. Najčešće kritike su bile kritike protiv hashtag-a (#takebackthenight), sa obrazloženjem da jedan hashtag ne može doneti mnogo promena i drugi deo koji misle da je normalno da se zadirkuju devojke koje se oblače na „provokativan“ način.
Hajrulla Çeku je izrazio pred prisutnima da je to bila veoma potrebna kampanja i istakao je važnost takvih kampanja i aktivnosti ubuduće.
„Lično mi se nije dogodilo da hodam po javnim mestima više od pet minuta a da ne čujem najrazličitija zadirkivanja“. Takođe, On smatra da je naj neophodniji deo kampanje njen dalji nastavak.
Eli Krasniqi, se izrazila „veoma srećnom da je počela ova kampanja i imala je mnogo pozitivnih strana“. Ona je takođe izrazila radost da se reč „Feminizam“ javno koristi i objasnila je veliki otpor nad kampanjom sa činjenicom da se često zahtev za ravnopravnost podrazumeva kao zahtev za dominiranje.
S druge strane, Linda Gusia se izrazila veoma zadovoljnom za organizaciju diskusije o kampanji „jer će nam pomoći da se poboljšamo u daljim aktivnostima i kampanjama“. Ona je dodala da seksualno zadirkivanje ima veze sa kontrolom slobodnog kretanja i tendencija za kontrolu tela žene.
Rasprava je trajala dva sata i glavne kritike su bile vezane za činjenicu da su neke osobe iz javnosti shvatili kampanju kao isključivu nad muškarcima, i da su citati tokom kampanje mogli biti drugačiji.