PEA radi u pravcu poboljšanja paliativne nege na Kosovu

Dana 28. januara organizacija Psihoterapeuti u akciji (PEA) je ostvarila sledeću posetu po redu u okviru inicijative „Unapređenje paliativne nege na Kosovu i senzibilizacije zajednice za lica sa posebnim potrebama“.

Ovom prilikom je vršena poseta jednoj petočlanoj porodici ju selu Pedić u Gnjilanu. Nakon nekoliko poseta doktorka Ramize Ahmeti – Ibrahimi je zajedno sa lekarskim timom proverila zdravstveno stanje svih članova porodice, davajući i savete za daljnje korake.

Članovi porodice su se izrazili zadovoljni ovom inicijativom, dok su naveli da je ovo prvi put da se tako nešto ostvaruje u njihovom selu.

Osim stanovnika, koristi iz ove inicijative je spomenula i doktorka Ahmeti – Ibrahimi, koja je ispričala da su preko ovih poseta, oni uspeli i da izvrše blagovremena otkrivanja bolesti, a što utiće i na podizanje svesti građana za važnost redovnih lekarskih kontrola.

Dok se direktorica PEA, Sevdije Musliu izrazila da iako su još uvek na sprovođenju ove inicijative, ipak je ovo vreme bilo dovoljno kako bi kao korisnici ove mogućnosti bili jedan znatan broj građana svih dobi.

Ova inicijativa je podržana od Fonda žena Kosova (FŽK) i Mreže žena Kosova (MŽK), kao i financirana je od Austrijske agencije za razvoj (ADA).