Uroševac je 5. grad sa izložbom „Nasilje se ne krije u četiri zida“

Građani Uroševca okupili su se danas sa Trgu Adem Jashari kako bi naučili kako da razbiju tišinu koja dozvoljava da se nastavlja nasilje u porodici. Stotine ljudi posetilo je izložbu koju je organizovala Mreža žena Kosova (MŽK) z partnerstvu sa Centrom za zaštitu žena i dece „Moja kuća“ – Uroševac.

„Nasilje se ne krije u četiri zida“  stvorena u obliku lavirinta, pokazuje zidove jedne kuće prekrivene istinitim pričama žena i muškaraca koji su doživeli nasilje u porodici.

U svom uvodom obraćanju, Gresa Bunjaku, predstavnica Centra za zaštitu žena i dece „Moja kuća“, istakla je: „Nama je kao pružaiocima usluga žrtvama zločina ključni cilj i obaveza što dostojanstvenije tretiranje žrtava i poboljšanje usluga koje pružamo žrtvama“. Izložba koja je održana i u drugim gradovima na Kosovu, kao što su: Priština, Đakovica, Gnjilane, Mitrovica, za cilj ima da poveća svest o raznim oblicima nasilja u porodici i da građanima obezbedi informacije u vezi sa dotičnim institucijama i načinom kako da se kontaktiraju.

Posetioci su takođe informisani o njihovi zakonskim obavezama da prijave slučajeve nasilja u porodici i da zaštite žrtve.

Direktor Policije Kosova u Uroševcu, g. Emin Beqiri je izjavio da postoji povećanje broja incidenata nasilja u porodici koji su prijavljivani svake godine, a da mnogi takvi incidenti i dalje ostaju neprijavljeni. Izložba teži da ohrabri građane da razbiju tišinu i da traže podršku od institucija u slučaju nasilja.

Ovu izložbu je podržala Evropska unija (EU) preko UN Women (#EVAW) i Austrijska agencija za razvoj (ADA).