Žene Male Kruše raspravljaju o raku grlića materice

Dana 1. februara Društvo žena poljoprivrednica „Mala Kruša“ održala je sledeću po redu aktivnost u Glavnom centru porodične medicine (GCPM) u Prizrenu, u okviru projekta „Podrška ženama u menopauzi“.

Oko 20. žena i devojaka iz Male Kruše raspravljale su raku grlića materice zajedno sa predavačicom Hanife Hoxha, lekarka i koordinator za Trajni profesionalni razvoj u GCPM u Prizrenu.

Hoxha je dala detaljno objašnjenje o simptomima ove vrste raka, o činiocima koji povećavaju rizik razbolevanja od ovog raka kao i spomenula je važnost koji imaju redovne lekarske kontrole.

„Simptomi se ne pojavljuju u ranijm fazama raka grlića materice, dok se tokom vremena mogu primetiti znaci kao: bolovi nakon seksualnog odnosa, krvarenje nakon klimaksa, brz gubitak težine, kao i ponavljanje menstruacija samo malo vremena nakon što je okončana“, izrazila se Hoxha.

PAP test je način preko kojeg se može otkriti ovaj rak, stoga je, doktorka Hoxha i delila savete prisutnima za izvršenje ovog testa.

Dalje je Hoxha apelovala na podizanje svesti oko ginekoloških kontrola, kojom prilikom je i obavestila žene i devojke iz Prizrena da mogu da izvrše PAP test godinu dana besplatno.

Na kraju diskusije, učesnice su visoko ocenile dobijene koristi iz ove inicijative, napomenjući kao najvažniju podizanje svesti za ulogu reprodukcionog zdravlja u opštem blagostanju.

Ova inicijativa je podržana od Fonda žena Kosova (FŽK) i Mreže žena Kosova (MŽK), kao i financirana je od Austrijske agencije za razvoj (ADA).