Članovi se sastaju na redovnom sastanku

1 septembar je okupio i članice MŽK-a u Hotelu Priština, od 11:00 h, na redovnom dvomesečnom sastanku. Igballe Rogova, Izvršna Direktorka MŽK-a, nakon što je poželela dobrodošlicu članovima, predstavila je Dafina Redžu (Dafina Rexha), Specijalista za stipendije i obuke i Dijana Maculu, Asistentkinja Programa, koje su došle da informišu članice o programu zvanom „Pretvarajuće Rukovodstvo, Stipendije i Partnerstvo“.
Ovaj program je finansiran od strane misije USAID-a i Ministarstvo za Obrazovanje, Nauku i Tehnologiju a sprovodi se od strane World Learning. Gđa Redža je rekla da tokom narednih 5 godina, ovaj program će pružiti 160 profesionalnih certifikata i 185 stipendija za Master studije. Ona je takođe dodala da program za profesionalne certifikate nema granice starosti. Takav slučaj je jedna 50 godišnja žena koja je dobila stipendiju i završila je program uspešno.“ Takođe je napomenula da „više od 50% kandidatkinja koje su dobile stipendije do sada, bile su ženskog pola“.
Nakon toga, članice su se informisale i o kriterijumima podnošenja aplikacija i oblasti studiranja za koje one mogu da apliciraju. Rok za podnošenje aplikacija za ovu stipendiju je 10 septembar, dok će se 15 septembra otvoriti drugi poziv za Master program. Nakon završetka prezentacije, članice su postavile različita pitanja oko ovog programa, o kojim je gđa Redža dala konkretne odgovore. Za više informacija, zainteresovani mogu da kontaktiraju kancelariju USAID-a.
U nastavku, Šćipe Maluši (Shqipe Malushi) je sažela radionice koje je održala tokom leta sa članicama MŽK-a u Glogovcu, Đakovici, Prizren, Vučitrnu, Peći, Vitini, Gnjilanu i Prištini. Ona je govorila o potrebama žena u ovim mestima i dala je preporuke za dalje korake koji trebaju da se preduzmu u budućnosti.
Mimoza (Paçuku) Pačuku, Koordinator Fonda Žena Kosova (FŽK) u MŽK-u, predstavila je organizacije dobitnice grantova za šesti krug i obavestila je članice o inicijativama dobitnica. Ovaj krug je finansiran od strane Austrian Development Agency (ADA).
Takođe je diskutovano za nova nominiranja oba Odbora MŽK-a. Šćipe Maluši (Shqipe Malushi) je prihvatila da postane deo Savetodavnog Odbora,dok nekim članicama Upravnog Odbora ističe mandat u ovoj godini.
Nakon toga, članice MŽK-a su dale informacije o aktivnostima koje su realizovane tokom ovog perioda.