Konsultacije na visokom nivou o vezi sa procesom evropskih integracija i rodne jednakosti

30.06. u Prištini j održana konsultacije na visokom nivou u vezi sa procesom evropskih integracija i rodne jednakosti. Ovo je bio prvi put da je jedan ovakav sastanak zauzeo mesto u prostorijama Vlade Republike Kosova i ovo je bio prvi put da je na konsultacijama ovog tipa, jedan od prisutnih bio u premijer Kosova, g. Isa Mustafa. Na sastanku su učestvovali i ministar za evropske integracije, g. Mekim Qollaku, predstavnici civilnog društva, iz Agencije za rodnu ravnopravnost na Kosovu, razni predstavnici domaćih i međunarodnih organizacija, obuhvatajući i izvršnu direktoru Mreže žena Kosova (MŽK) Igballe Rogova, Flora Macula, direktoru UN Women na Kosovu, Sibel Halimi, sociolog i predavač na Univerzitetu u Prištini Edi Gusia, izvršna direktorka ABGJ, kao i Luljeta Demolli, izvršna direktorka Kosovskog centra za rodne studije.

Tokom sastanka, Rogova je istakla da „Treba da postoji ozbiljnija posvećenost u odnosu sa rodnom jednakošću i pravima žena od strane institucija, a naročito od strane Ministarstva za evropske integracije, kako bi rodna jednakost bila prioritet tokom ovog bitnog procesa integracija“. Premijer Mustafa je rekao „bez žena i devojaka mi ne možemo ništa da uradimo, ne samo zbog činjenice da polovinu populacije čine žene, već i zbog činjenice da sve studije pokazuju da u mestima u kojima postoji veća angažovanost žene u privrednim i razvojnim procesima, te zemlje su razvijenije“. Uviđajući bitnost procesa učlanjenja Kosova u Evropsku uniju i postizanje rodne jednakosti tokom ovog procesa, kao jednog ključnog faktora, jednakost među pojedincima je ocenjena kao srž demokratije. Bez postizanja rodne jednakosti ne možemo smatrati demokratiju potpunom.

Dalje se razgovaralo kako se može unaprediti rodna jednakost na Kosovu, radeći zajedno sa civilnim društvom u okviru procesa evropskih integracija,, posebno u procesu sprovođenja SSP-a. Deliu- Kodra, predsednica Grupe žena poslanica Skupštine Republike Kosova je naglasila da „celokupnim zakonskim okvirom koje Kosovo ima, istaju izazovi sprovođenja zakona i jačanje mehanizama koji regulišu ovi zakoni“.

Ovo konsultovanje je organizovalo Ministarstvo za evropske integracije, Kancelarija premijera – Agencija za rodnu jednakost na Kosovu i Kosovski centar za rodne studije, koji je član MŽK-a.