Center for Education and Community Development – Friends

Opština:

Mitrovica

Delatnost:

Ekonomsko osnaživanje

Misija:

Misija organizacije CECD-Friends je da doprinese podizanju političkog, socijalnog, ekonomskog i kulturnog statusa kosovskih žena i porodica, dece i mladih pružanjem socijalnih, ekonomskih i zdravstvenih usluga kroz zagovaračke i obrazovne programe i akcije kako bi se omogućila održiva intervencija i značajno doprinelo socijalnoj i rodnoj ravnoteži.

Godina osnivanja:

2015

Ciljna grupa:

Žene i mladi

Aktivnosti:

Seminari, konferencije, koordinacioni sastanci, svest putem medijskog nastupa, zagovaranje i lobiranje

Tel:

+383 (0) 49 400 066

Adresa -sr:

Kulturni centar, sprat II, Mitrovica

E-Mail:

cecdfriends@gmail.com

Initiatives:

Valbona Sadiku