Lulishtja

Opština:

Priština

Delatnost:

Obrazovanje,Okruženje,Ljudska prava, Prava žena, dečija prava,Humanitarna pomoč

Misija:

Misija udruženja Lulishtja je da doprinese emancipaciji žena i devojaka iz svih zajednica u cilju njihovog ekonomskog osnaživanja, povećanja njihove uloge u porodici i društvu, podizanja svesti o njihovim pravima. Udruženje žena Lulishtja će ovu misiju sprovesti kroz organizovanje obuka, seminara, okruglih stolova, škola za početnike, raznih kurseva i razmene iskustava sa drugim organizacijama u zemlji i van nje.

Godina osnivanja:

2003

Ciljna grupa:

Žene i devojke

Aktivnosti:

Izgradnja kapaciteta, neformalno obrazovanje, ekonomsko osnaživanje i rešavanje zdravstvenih potreba žena; saradnja sa drugim organizacijama

Tel:

+383 (0) 44 374 412

Adresa -sr:

P. F. Keqekollë, Dabiševac

E-Mail:

ojqlulishtja@hotmail.com, sadiedulahu@hotmail.com

Initiatives:

Sadije Dulahu