Lulishtja

Komuna:

Prishtinë

Zona e ekspertizës:

Arsim,Mjedis,Të Drejtat e Njeriut, të Drejtat e Grave, të Drejtat e Fëmijëve,Ndihmë Humanitare

Misioni:

Misioni i Shoqatës Lulishtja është të kontribuoj drejtë emancipimit të grave dhe vajzave të të gjitha komuniteteve me qëllim të fuqizimit ekonomik të tyre, ngritjes së rrolit të tyre në familje si dhe shoqëri, ngritjes së vetëdijes në lidhje me të drejtat e tyre. Shoqata e Grave Lulishtja do ta realizon këtë mision përmes organizimit të trajnimeve, seminareve, tryezave të rrumbullakëta, shkollave për fillestarë, kurseve të ndryshme si dhe shkëmbimit të përvojave me organizatat të tjera brenda dhe jashtë vendit.

Viti i themelimit:

2003

Target Grupi:

Gratë dhe vajzat

Aktivitetet:

Ngritja e kapaciteteve, edukimi joformal, fuqizimi ekonomik dhe trajtimi i nevojave shëndetësore të grave; bashkëpunim me organizata të tjera.

Telefoni:

+383 (0) 44 374 412

Adresa -sq:

P. F. Keqekollë, Dabishevc

E-Mail:

sadiedulahu@hotmail.com

Initiatives:

Sadije Dulahu