Qendra e Partnerëve për Menaxhimin e Konflikteve, Partners-Kosova

Opština:

Priština

Delatnost:

Rodna ravnopravnost,Političko osnazivanje, Žene u odlučivanju,Istraživanje,Ekonomsko osnaživanje

Misija:

Partneri Kosova - Centar za upravljanje sukobima je lokalna nevladina organizacija koja ima misiju da izgradi održive kapacitete za unapređenje civilnog društva i kulture promene i upravljanja sukobima.

Godina osnivanja:

2001

Ciljna grupa:

Žene

Aktivnosti:

Partneri Kosova je lokalni centar koji radi od 2001. godine u zajednicama na negovanju kulture, mirno rešavanje sukoba i stvaranju koncezusa za naselja, biznise i građanska-vladina pitanja. Centra pruža usluge od posredovanja do kurseva, obuke o rešavanju sukoga, pregovora, rodne ravnopravnosti, antidiskriminacije, etničke integracije i tranzicione pravde.

Tel:

+383 (0) 38 543 350; +383 (0) 49 608 119

Adresa -sr:

Dardania, SU 1/2, Third Floor, No. 11

E-Mail:

pk@partnerskosova.org

Initiatives:

Shukrije Gashi