Qendra e Partnerëve për Menaxhimin e Konflikteve, Partners-Kosova

Komuna:

Prishtinë

Zona e ekspertizës:

Barazi Gjinore,Fuqizim politik, emrat në vendim-marrje,Hulumtim,Fuqizim i Grave

Misioni:

Qendra e Partnerëve për Menaxhimin e Konflikteve, Partners-Kosova është një OJQ lokale me mision për ndërtimin e kapaciteteve të qëndrueshme për të avancuar shoqërinë civile dhe një kulturë të ndryshimit dhe menaxhimit të konflikteve.

Viti i themelimit:

2001

Target Grupi:

Gratë

Aktivitetet:

Partnerët-Kosova është një Qendër Kombëtare e menaxhuar në vend që punon që nga viti 2001 brenda komuniteteve për të nxitur një kulturë të zgjidhjes paqësore të konflikteve dhe të krijojë konsensus për lagjet, biznesin dhe çështjet qytetare-qeveritare. Qendra ofron shërbime që fillojnë nga ndërmjetësimi deri në kurse trajnimi në Zgjidhjen e Konflikteve, Negociatat, Ndërmjetësimin, Barazinë Gjinore-Anti-Diskriminim, Integrimin Etnik dhe Drejtësinë Tranzicionale.

Telefoni:

+383 (0)38 543 350

Adresa -sq:

Rr. Dardania, SU 1/2, Kati i tretë, Nr. 11, Prishtinë

E-Mail:

pk@partnerskosova.org

Initiatives:

Shukrije Gashi