Venera

Opština:

Peč

Delatnost:

Ekonomski razvoj,Obrazovanje,Okruženje,Ljudska prava, Prava žena, dečija prava

Misija:

Misija organizacije je ekonomsko osnaživanje, vladavina zakona i ljudska prava.

Godina osnivanja:

2000

Ciljna grupa:

Žene i mladi

Aktivnosti:

Pružanje kurseva, stručnih obuka i pravnih usluga.

Tel:

+383 (0) 39 423 669; +383 (0) 44 223 418

Adresa -sr:

Shpëtim Bojku, br. 1, Peć

E-Mail:

ngo-venera@live.com

Initiatives:

Miradije Gashi