Venera

Komuna:

Pejë

Zona e ekspertizës:

Fuqizim Ekonomik,Arsim,Mjedis,Të Drejtat e Njeriut, të Drejtat e Grave, të Drejtat e Fëmijëve

Misioni:

Misioni i organizatës është fuqizimi ekonomik, sundimi i ligjit dhe të drejtat e njeriut.

Viti i themelimit:

2000

Target Grupi:

Gratë dhe fëmijët

Aktivitetet:

Ofrimi i kurseve, trajnimeve profesionale dhe shërbimeve juridike

Telefoni:

+383 (0) 39 423 669; +383 (0) 44 223 418

Adresa -sq:

Rr. Shpëtim Bojku, Nr. 1, Pejë

E-Mail:

ngo-venera@live.com

Initiatives:

Miradije Gashi