Women’s Line

Opština:

Priština

Delatnost:

Obrazovanje,Rodno zasnovano našilje, nasilje u porodici, Anti-trafiking

Misija:

N/A

Godina osnivanja:

2020

Ciljna grupa:

Žene i devojke

Aktivnosti:

N/A

Tel:

+383 (0) 44 800 676

Adresa -sr:

Pristina

E-Mail:

lirijonasuka@gmail.com

Initiatives:

Lirijona Suka