YMCA Movement

Opština:

Priština

Delatnost:

Obrazovanje,Okruženje,Ljudska prava, Prava žena, dečija prava

Misija:

Da budemo sveobuhvatan pokret gde se ljudi razvijaju umno, telesno i duševno

Godina osnivanja:

2013

Ciljna grupa:

Mladi

Aktivnosti:

N/A

Tel:

+383 (0) 45 474 699

Adresa -sr:

Ul. Qamil Hoxha, no.13, Pristina

E-Mail:

office@ymcakosovo.com

Initiatives:

Dorina Lluka Davies