YMCA Movement

Komuna:

Prishtinë

Zona e ekspertizës:

Arsim,Mjedis,Të Drejtat e Njeriut, të Drejtat e Grave, të Drejtat e Fëmijëve

Misioni:

Të jemi një lëvizje gjithëpërfshirëse ku njerzit zhvillohen në mendje, trup dhe shpirt.

Viti i themelimit:

2013

Target Grupi:

Të rinjët

Aktivitetet:

N/A

Telefoni:

+383 (0) 45 474 699

Adresa -sq:

Rr. Qamil Hoxha, nr.13, Prishtinë

E-Mail:

office@ymcakosovo.com

Initiatives:

Dorina Lluka Davies