Mreža Žena Kosova osuđuje izricanje mere kućnog pritvora osumnjičenom Q.A, istu smatra nedovoljnom

Download File

Mreža Žena Kosova je obaveštena, putem Koha.net, u vezi sa skandaloznom merom, izrečenom od strane Osnovnog suda u Peći – Odeljenje za teška krivična dela, protiv lica koje je osumnjičeno za krivično delo trgovine ljudima, počinjeno u 2012. godini u opštini Istok. Izvešteno je da se navedeni slučaj tiče sumnje na trgovinu ljudima, ropstva i nasilja.

MŽK izražava duboko negodovanje takvom merom, smatrajući odluku suda protiv osumnjičenog Q.A i njegovih saizvršilaca neadekvatnom za navedeno krivično delo.

Na osnovu člana 183 Zakona o Krivičnom Postupku, u slučajevima kada postoje okolnosti koje pokazuju da postoji rizik od bekstva okrivljenog, blaže mere za osiguranje prisustva jednog takvog lica i sprečavanje ponavljanja krivičnog dela nisu dovoljne.

MŽK insistira da je mera koja je trebala da bude izrečena bila pritvor, imajući u obzir da je okrivljeni Q.A odbio nekoliko puta da učestvuje na sudskim seancama uz obrazloženje da se nalazi vani. On je izveden pred sud nakon izdavanja domaće poternice od strane vlasti Kosova.

Takođe, član 187, stav 1.2.3. naglašava da se mera pritvora može odrediti i u slučajevima kada:

“Ozbiljnost krivičnog dela, ili način ili okolnosti pod kojima je ono izvršeno, njegove odnosno njene lične prilike, ponašanje u prošlosti, okruženje i uslovi u kojima živi, ili neke druge lične okolnosti ukazuju na opasnost da ono ponovi krivično delo, dovrši pokušano krivično delo ili učini krivično delo kojim je pretio da će da ga izvrši.”

MŽK izražava zabrinutost da jedna takva kultura neprimerenog postupanja u slučajevima kada imamo sumnju na trgovinu ljudima dodatno podstiče počinioce ovakvih krivičnih dela. Ovo zbog toga što oni ne dobijaju odgovarajuće kazne u skladu sa predviđenim zakonskim merama. Stoga, apelujemo da Apelacioni sud izrekne meru pritvora, sve do konačnog re,avanja i obelodanjenja ovog slučaja.