Publikacije

MŽK publikuje mesečni elektronski bilten (e-news) pod nazivom Glas Kosovskih Žena. Naši Godišnji izveštaji dele sa članovima, partnerima, pristalicama i prijateljima informacije o našim programima, prihodima i troškovima svake godine.

Mi izdajemo izveštaje istraživanja, među ostala istraživanja, o pitanjima koja se odnose na naše programe. MŽK takođe redovno piše pisma zastupanja o pitanjima zabrinutosti naših članova, žena i devojaka na Kosovu.

Filter By
Choose Year

Godišnji izveštaj MŽK 2010

Ovaj izveštaj ima za cilj da informiše naše članove, partnere i prijatelje o aktivnostima MŽK u 2010, ka ostvarenju naših ciljeva. Izve...

Godišnji izveštaj MŽK 2009

Ovaj izveštaj ima za cilj da informiše svoje članove, partnere i prijatelje o aktivnostima i dostignućima Mreže Žena Kosova u 2009. Izv...

Godišnji izveštaj MŽK 2008

Ovaj izveštaj pokriva period od 1.decembra 2007, do 1.decembra 2008, koji služi da informiše članove, partnere i prijatelje MŽK o svoji...