photo credit: Specialist Chambers

MŽK-a prisustvuje radionici specijalnih komora u Hagu

7. i 8. Juna, Igballe Rogova, Generalna direktorica Mreže žena Kosova (MŽK), je na poziv Specijalne komore Kosova (SKK), prisustvovala dvodnevnom seminaru Programa za komunikaciju i podizanje svesti, organizovanom u sedištu SKK-a u Hagu.

SKK-a je ugostila 15 Nevladinih organizacija (NVO) sa Kosova i iz Srbije, kao što su: Centar za humanitarno pravo (HLC) Kosovo; Centar za humanitarno pravo (HLC) Srbija; Evropski centar za manjinska pitanja (ECMI) Kosovo; Inicijativa mladih za ljudska prava (YIHR) sa Kosova i iz Srbije, Mreža žena Kosova; Komitet advokata za ljudska prava (YUCOM); AKTIV; Centar za zastupanje demokratske kulture (ACDC); Centar za istraživanje, dokumentaciju i publikaciju (CDRP); INTEGRA; Centar za mir i toleranciju (CPT); Forum ZFD, Srbija; Forum ZFD, Kosovo i Romi u akciji (Roma in Action).
Cilj ovog seminara je bio da se učesnicima ponude različite prezentacije o radu SKK-a i da zajedno sa mogućim partnerima razmene mišljenja o aktivnostima trenutne komunikacije i podizanju svesti, kao i njihovim predlozima za slične aktivnosti u narednom periodu.
Prema članku objavljenom od strane, Predsednica Ekaterina Trendafilova je izajvila “Mi ćemo detaljno razmotriti njihove konkretne i vredne predloge u vezi sa aktivnostima komunikacije i podizanja svesti u narednom periodu“.