MŽK i Udruženje babica Kosova organizovali okrugli sto o zatvaranju porodilišta na Kosovu

7. februara u hotelu Prishtina, Mreža žena Kosova (MĆK) u saradnji sa Udruženjem babica Kosova, organizovali su okrugli sto o zatvaranju porodilišta na Kosovu, o izazovima, ali i o mogućnostima prevazilaženja ove situacije u njihovom ponovnom stavljanju u funkciju.

Na ovom sastanku su učestvovali predstavnici iz Ministarstva zdravstva, Sindikalnog udruženja zdravstva, Parlamentarne komisije za zdravstvo, glavnih centara porodične medicine, kao i pripadnici osoblja MŽK-a i Udruženja babica Kosova.
Magbule Elezi, izvršna direktorka Udruženja babica Kosova je otvorila sastanak, ističući još jednom informaciju da na Kosovu postoji ukupno 14 porodilišta, ali da na žalost neka od njih nisu u funkciji.
Edona Hajrullahu, zamenica ombudsmana je obećala da je Institucija ombudsmana mehanizam jednakosti i da će kao takva prihvatiti odgovornost da istraži žalbu svakog građanina/ građanke i da obavesti i da preporuku javnim institucijama. Iz tog razloga, Hajrullahu je u ime ombudsmana izrazila spremnost da se pridruži svim akterima i van ovog sastanka kako bi sve žene i devojke imali jednak pristup zdravstvu.
Tokom sastanka se diskutovalo i o porodilištima koja su otvorena, ali su van funkcije i o nedostatku ginekologa u njima, žene i devojke, bilo redovnih ginekoloških pregleda moraju da idu u najbliže gradove.
Zatim je Xhejrane Lokaj ispričala kako je radila od 1978. godine kao babica u sali i obrazovanju. A sada, poslednjih godina ona radi u sektoru hitne pomoći, pošto porodilište više nije funkcionalno. „Porodilište u Dragašu nije zatvoreno, ja i dan danas ima ključ sa sobom, i kad god odem na posao, mogu da ga otvorim, ali to ne menja ništa. Žene u našem regionu nisu jednake sa ženama iz ostalih oblasti, a pogotovu ne sa onima iz ubranih zona“, rekla je Lokaj. Dalje ona je rekla da žene iz 36 sela opštine Dragaš treba da putuju najmanje 60 kilometara bilo da je to i za hormonsku terapiju.
„Ja ne shvatam onda zašto postoji srednja škola za babice, što postoji pravac na fakultetu za babice? Ukoliko nema radnih mesta za babice, onda zašto proizvodim kadar na ovom polju“, dodala je ona.
A Igballe Rogova, izvršna direktorka MŽK-a je rekla da je zdravlje žena jedna od tačaka Strategije MŽK-a i MŽK je godinama radila puno u tom pravcu, šaljući reakcije u medije, dajući preporuke na zakone i objavljujući istraže izveštaje.
Između ostalog, diskutovalo se i o funkcionalnim porodilištima koja treba da se uzmu kao modeli, a među njima je pomenuto ono u Podujevu.
Takođe su podeljene ostale informacije o stanju ostalih porodilišta, kao što je ono u Kačaniku, Istoku i o njihovim izazovima. Sastanak je do samog kraja nastavljen diskusijom i debatom.
Kao zaključak, tri glavne preporuke su bile.

  • Udruženje babica Kosova da se obuhvati u sve radne grupe u kojima se vodi debata i u kojima se donose odluke i svi zakonski i podzakonski akti o babicama i njihovoj profesiji.
  • Delegiranje ginekologa od strane Ministarstva zdravstva u sva porodilišta u kojima nedostaju ginekolozi, što omogućava ponovno i što brže stavljanje u funkciju porodilišta, kao i opis dužnosti i nadležnosti babica na osnovu zdravstvenih nivoa.