MŽK je održala drugi sastanaka članica za 2020. godinu 

Oko 25 učesnica učestvovalo je na drugom sastanku članica MŽK-a za ovu godinu, koji je održan putem online ZOOM platforme, 6. jula.  

Sastanak je otpočela izvršna direktorka MŽK-a Igballe Rogova, koja je pomenula potrebu nošenja maski, kao preventivne mere protiv daljeg širenja pandemije COVID-19. Kako bismo izbegli okupljanje ljudi, Rogova je razmotrila mogućnost održavanja sastanaka sa članovima u različitim oblastima zemlje.  

Rogova je obavestila prisutne da je MŽK skoro predstavila izveštaj „Gde je novac za ženska prava“, izveštaj koji identifikuje jasno potrebu da se grupe žena više podrže.  

Članice su izuzetno cenile ovu mogućnost da između sebe podele iskustvo i posao koji rade, kao i poteškoće izazvane pandemijom. Takođe, one su jednoglasno ocenile brigu MŽK-a koja je ukazana tokom karantina.  

Hasime Tahiri, izvršna direktorka NVO „Mogućnost“ (Mundësia) sugerisala je da se organizuje još jedan sastanak obuke o tome kako se koristi ZOOM Platforma, za članice koje su imale poteškoće da se pridruže ovom sastanku.  

A Remsije Rrahmani, OLMDK je ocenila ovo kao sveobuhvatnu metodu za lica sa posebnim potrebama i predložila je da se ovaj oblik komunikacije nastavi i u buduće.  

Dalje je Melihate Osmani, menadžerka u organizaciji članici MŽK, EULOC Vitina podelila sa prisutnima nekoliko informacija u vezi sa inicijativom koju podržava Fond žena Kosova (FŽK) u vezi sa rodno odgovornim budžetiranjem u Vitini.  

Olivera Milošević, izvršna direktorka Udruženja Poslovnih Žena (WBA) sugerisala je da pored obuka za ZOOM, održe u nekoliko informativnih sesija u vezi sa bitnošću nošenja maski.  

Prisutne su takođe diskutovale o bitnosti pružanja besplatnih sesija kod psihologa žrtvama nasilja u porodici, pominjući da je takve sesije pružala psiholog Xhevahire Balaj, Diakone Kosova.  

U zavisnosti od situacije sa širenjem pandemije, članice MŽK-a biće obaveštene o vremenu i formatu narednog sastanka.