MŽK: Objavljivanje fotografija silovanja, kršenje dostojanstva žrtava seksualnog nasilja tokom rata na Kosovu

16 maja 2019

Priština – Mreža žena Kosova (MŽK) je zabrinuta zbog današnjeg objavljivanja  jedne fotografije od strane Flora Brovina, kojom dokazuje silovanje žene od strane srpskih vojnih snaga tokom rata na Kosovu.

Smatramo da je gđa Brovina ovim aktom prekršila načelo dostojanstva preživelih, podsećajući da je na ovoj fotografiji otkriveno telo preživelog seksualnog nasilja tokom rata na Kosovu. Takođe, gospođa Brovina je prekršila član 23. Ustava Republike Kosovo, koji propisuje da je ljudsko dostojanstvo nepovredivo i da je osnova svih ljudskih prava i osnovnih sloboda.

Ova slika, na kojoj je žena silovana pred svojom porodicom, osim što je veoma ozbiljna i uznemirujuća, može takođe uticati na pogoršanje emocionalnog i psihološkog stanja preživelih. Štaviše, može poslužiti kao obeshrabrujuće za izveštavanje od drugih žrtava seksualnog nasilja i da služi kao opasan presedan za ono šta očekuje sve žene i devojke koje prijavljuju seksualno nasilje.

MŽK poziva medije da uklone i ne distribuiraju ovaj dosije koji krši dostojanstvo žrtve zaštićene Ustavom Republike Kosovo i može da služi samo kao dokaz pred pravosudnim organima, ali nikada ne sme da se širi u javnosti .

MŽK poziva sve da budu oprezni, da pruže podršku preživelima i da rade na očuvanju njihovog dostojanstva na način da im ne izazivaju ponovno sećanje na njihove traume i članova njihovih porodica. MŽK traži od kosovskih institucija da inicijative koje one preduzimaju da budu inkluzivne, ne isključujući nikoga, kao što je izglasana Rezolucija u Skupštini Kosova. Organizacije žena već 20 godina pružaju podršku ovim ženama i muškarcima, dok su institucije 17 godina ćutale.

U izjavi pred medijima, gospođa Brovina tvrdi da su ti dokazi predstavljeni pravosuđu, ali prema njenim rečima, ni Specijalno tužilaštvo ni EULEKS nikada nisu intervjuisali te žrtve. Ako je to slučaj, MŽK snažno i bez ikakvih rezervi podupire bilo koji institucionalni način za traženje pravde za žrtve seksualnog nasilja tokom rata na Kosovu, ali ova akcija gospođe Brovina nije doprinela postizanju pravde, pronalaženju počinilaca tih zločina ili dostojanstveno postupanje prema žrtvama seksualnog nasilja tokom rata na Kosovu.

MŽK kroz ovo saopštenje za štampu zahteva od poslanika Skupštine Kosova da ispune obaveze u okviru svog mandata da zahtevaju odgovornost od sudova, kako domaćih tako i međunarodnih, zbog nedostatka institucionalnog odgovora i dostojanstvenog tretmana slučajeva silovanja, seksualnih zločina počinjenih tokom poslednjeg rata na Kosovu.