MŽK pozdravlja doživotnu kaznu zatvora Dardanu Krivaqi; kazna Arbëru Sejdiu je niska

Download File

Priština, 04. avgusta 2023. godine

MŽK pozdravlja odluku Osnovnog suda u Uroševcu da osudi Dardana Krivaqu na doživotnu kaznu zatvora, optuženog za ubistvo Marigone Osmani.

Međutim, MŽK smatra da je kazna od 15 godina zatvora protiv Arbëra Sejdiua niska za krivično delo i posledice koje su prouzrokovane, te je istom trebalo da bude izrečena najstroža kazna od 25 godina po Krivičnom zakoniku Republike. Kosovo.

MŽK će analizirati odluku o oslobađanju od optužnice za silovanje i pratiće slučaj na drugim instancama kako se odluka Osnovnog suda protiv Dardana Krivaqe ne bi promenila.

MŽK ostaje otvorena za saradnju i pomoć žrtvama rodno zasnovanog nasilja kroz besplatno pravno savetovanje i upućivanje relevantnim institucijama. Ukoliko Vam je potrebna besplatna pravna pomoć u slučajevima rodno zasnovanog nasilja, ili poznajete nekoga kome je potrebna, kontaktirajte nas na broj: 048 105 800.