MŽK poziva medije da budu oprezni u narativu kreiranom o nasilju nad ženama

U jeku dnevnih vesti o nasilju u porodici, seksualnom uznemiravanju, seksualnim napadima i silovanjima, Mreža žena Kosova (MŽK) je putem medija upoznata o slučaju nasilja u porodici gde se ističe da je osumnjičeni profesor Shemsedin Vehapi izvršio nasilje nad njegovom suprugom.

MŽK je veoma zabrinuta zbog toga kako mediji obaveštavaju javnost da je uzrok porodičnog nasilja bila „pita”. U izjavi datoj policiji, žrtva koja je preživela nasilje je rekla da je bila pod pretnjom, čak je profesor Vehapi je pokušao da je napadne i revolverom. Takvi medijski izveštaji, gde se akcenat stavlja na „pitu”, a ne na pretnje i sistematsko nasilje koje je profesor sprovodio, su skandalozni.

Istovremeno, takvi izveštaji, osim što jačaju patrijarhalni način razmišljanja, u kome se kaže da žene imaju obavezu da kuvaju i da im je mesto u kuhinji a nikako nije muškarcima, obeshrabruju i druge žrtve da prijave nasilje. Pored toga, tokom svog rada na terenu i sa žrtvama nasilja u porodici, MŽK uviđa da su žene deo sistematskog nasilja.

Rad MŽK na terenu pokazuje da kada žena prijavi nasilje u porodici, ona je bila deo nasilja oko deset godina. Žene nastavljaju da žive u opasnim sredinama na Kosovu! Adekvatne rehabilitacione mere za nasilnike još uvek ne postoje, a žrtve sa rodno zasnivanim nasiljem i dalje ostaju bez izlaza iz ponovljenog nasilja.

Istovremeno, zaposlenost žena i nasleđivanje imovine i dalje su među najnižima na Balkanu, a to drži žene vezane u okruženjima u kojima se zlostavljaju. Procene opasnosti od strane policijskih službenika su loše i rezultiraju slučajevima recidivista. Kazne iz sudova i dalje su niske i apsurdne tako što se osobe odgovorne za brutalno ubistvo žena vraćaju na suđenje i dajući im se olakšavajuće okolnosti tokom krivičnog postupka.

Ovakav lanac okolnosti nam pokazuje da je nasilje nad ženama posledica institucionalnog, društvenog i kolektivnog neuspeha u rešavanju rodno zasnovanog nasilja kao primarnog pitanja, u okviru vladavine prava i pristupa pravosuđu. MŽK poziva sve medije da profesionalno pristupe izveštavanju o nasilju u porodici, da imaju rodno osetljiv pristup, sa fokusom na žrtvu i njeno blagostanje, a ne da jačaju patrijarhalni način razmišljanja u takvim izveštajima u kojima se fokus nasilja nalazi kod „pite“. MŽK takođe poziva sve institucije da ozbiljno tretiraju slučaj, i da počinilac dobije zasluženu kaznu.

MŽK, kao mreža od 139 različitih organizacija za ženska prava širom Kosova, pratiće institucionalno reagovanje na ovaj slučaj i na sve slučajeve rodno zasnovanog nasilja.

MŽK ostaje otvorena za saradnju i pomoć́ za žrtve rodno zasnovanog nasilja kroz besplatno pravno savetovanje i upućivanje relevantnim institucijama. Ukoliko vam je potrebna besplatna pravna pomoć́ u slučajevima rodno zasnovanog nasilja, ili poznajete nekoga kome je potrebna, kontaktirajte nas na broj: 048 105 800.