MŽK reaguje: Da se odrede mere bezbednosti i da se novinar Arben Ahmeti razreši rukovodećih pozicija 

Danas smo putem medija  obavešteni o slučaju nasilja u porodici od strane javne ličnosti i novinara u našim medijima. Ovim reagovanjem, Mreža žena Kosova (MŽK) traži od institucija da preduzmu neophodne radnje da zaustave počinioce i da im odrede mere bezbednosti, kako bi se sprečilo ponavljanje nasilja u porodici, a MŽK zahteva meritornu kaznu po zakonu koji je trenutno na snazi. 

Takođe, ovim reagovanjem MŽK traži da se novinar Arben Ahmeti, u trenutku dokazivanja izvršenja krivičnog dela, razreši sa svih rukovodećih funkcija i da se njegovo prisustvo u medijima ne dopusti i da ne prisustvuje televizijskim debatama. Njegovo prisustvo u medijima i njegov javni nastup su opasni jer kroz njih može da promoviše nasilje, i potencijalno ga čak i normalizuje. 

MŽK poziva Nezavisni savet za medije, koji prema Zakonu br. 04/L-44 za Nezavisnu komisiju za medije za rešavanje slučaja produženja dozvole medija koji, u ovom slučaju vodi pravno lice sa krivičnim delom. 

Čak i javne ličnosti koje su nasilne samo pozivaju da se nasilje poveća i da se žene tretiraju kao objekti. MŽK zahteva da se ovakvi slučajevi u našim institucijama tretiraju sa najvećom ozbiljnošću i da počinioci dobiju kaznu koju zaslužuju. Kroz ovo reagovanje pozivamo medije da sa potpunom tačnošću izveštavaju o slučaju, ne štedeći ga zarad „prijateljstva“ koje imaju sa novinarom Arbenom Ahmetijem. 

Takođe, pozivamo na pristup sa fokusom na žrtvu u radu sa žrtvom nasilja u porodici i da žrtva dobije odgovarajuću i neophodnu pomoć. MŽK će pratiti reagovanje institucija na ovaj slučaj i neće prestati sve dok se nasilje nad devojkama i ženama ne tretira samo kao dnevna vest ili kao privatna stvar.   

MŽK ostaje otvorena za saradnju i pomoć žrtvama rodno zasnovanog nasilja kroz besplatne pravne savete i upućivanja relevantnim institucijama. Ukoliko vam je potrebna besplatna pravna pomoć za slučajeve rodno zasnovanog nasilja, ili znate nekoga kome je ona potrebna, kontaktirajte nas na: 038 245 850.