MŽK reaguje na slučaj Haxhija: Još jedna nepravedna kazna!

Download File

Mreža žena Kosova (MŽK) reaguje na institucionalno zanemarivanje, nekvalifikaciju dela i neizricanje meritorne kazne, prema članu 173 Krivičnog zakona Republike Kosovo. Kroz ovo saopštenje MŽK reaguje u vezi sa kvalifikacije krivičnog dela i izricanjem osuđujuće presude Prizrencu Iliru Hadxhjaju koji je ubio Hatije Dinu. Kazna od 15 godina zatvora za ubistvo i izricanje krivičnog dela „laka telesna povreda” normalizuje nasilje i ubistvo žena koje se konstantno dešava.

Žene žive u opasnim okruženjima i žrtve nasilja nemaju izlaza iz ponovljenog nasilja. Zaposlenost žena i nasledstvo imovine i dalje su među najnižima na Balkanu, a to definitivno drži žene vezane u nasilnom okruženju. Procene opasnosti od strane policijskih službenika su slabe, a kvalifikacija krivičnih dela od strane tužilaca radi se u cilju ublažavanja krivičnih dela nasilja i zaustavljanja istrage. Centri za socijalni rad ne uspevaju da zaštite osetljive slučajeve i ne pružaju usluge za slučajeve prijavljene Kosovskoj policiji, a sudske kazne su i dalje blage.

Nedovoljna kvalifikacija krivičnih dela od strane tužilaštva navodi sudije na blage kazne i nesprovođenje domaćeg zakonodavstva koje imamo. Krivični zakonik Republike Kosovo član 173 „Teško ubistvo“ zahteva da se izvršilac kazni kaznom od deset (10) godina  do doživotnog zatvora kada lice oduzme život članu porodice. Zbog toga ovim reagovanjem tražimo da se krivično delo prekvalifikuje iz „teška telesna povreda” u „teška smrt” i da se nakon prekvalifikacije izrekne kazna od strane suda.

Karika institucionalnog neuspeha pokazuje da je ubistvo žena posledica institucionalnog, društvenog i kolektivnog neuspeha u suočavanju sa rodno zasnovanim nasiljem. Institucije ne uspevaju da se bave slučajevima rodno zasnovanog nasilja i nasilja u porodici.

Kroz ovu reakciju MŽK takođe zahteva od Ministarstva pravde sistematsko razmatranje svih slučajeva nasilja sa smrtnim ishodom.

MŽK ostaje otvorena za saradnju i pomoć žrtvama rodno zasnovanog nasilja kroz besplatno pravno savetovanje i upućivanje relevantnim institucijama. Ukoliko vam je potrebna besplatna pravna pomoć u slučajevima rodno zasnovanog nasilja, ili znate nekoga kome je potrebna, kontaktirajte nas na broj: 038 245 850.