MŽK u Briselu predstavila izveštaj o diskriminaciji po rodnom osnovu na Balkanu

Danas je u Briselu predstavnica Mreže žena Kosova (MŽK) predstavila novi regionalni izveštaj Diskriminacija po rodnom osnovu i zapošljavanje na Zapadnom Balkanu tokom „10. regionalnog sastanka za koordinisanje mesta kandidata EU i potencijalnih zemalja“, koji je organizovao Evropski institut za rodnu ravnopravnost (EIGE).

Studija sugeriše da je diskriminacija po rodnom odnosu u vezi sa poslom bitno pitanje koje ometa zapošljavanje žena i koje minira njihova radna prava na Zapadnom Balkanu (ZB).

„Da li ste udati? Da li imate dece? Da li planirate da imate decu? Na žalost, ovo su uobičajena pitanja u razgovorima za posao na Zapadnom Balkanu“, rekla je Nicole Fransworth, direktorka programa i rukovodilac istraživanja u MŽK-u koja je predstavila izveštaj. Više od 60% anketiranih žena u istraživanju e potvrdilo da su im postavljana takva pitanja.

Iako se razlikuju od države do države, jedna trećina anketiranih se suočila sa povredama prava tokom porodiljskog bolovanja. U međuvremenu, u većini zemalja više od jedne trećine anketiranih doživelo je seksualno uznemiravanje na poslu, uglavnom do nadzornika muškaraca.

Izveštaj istraživanja sadrži nekoliko preporuka za institucije ZP-a kao i Evropsku uniju (EU), obuhvatajući i usvajanje i sprovođenje zakonskih reformi o diskriminisanju po rodnom osnovu, poboljšanom praćenju, podizanju svesti ljudi o njihovim pravima i bitnosti konstantnog pružanja podrške organizacijama za prava žena.

Izveštaj je istražen i napisan u koaliciji organizacija za prava žena sa Zapadnog Balkana, obuhvatajući: Mrežu žena Kosova, Reactor – Reserch in Action iz Severne Makedonije, Centar rodne alijanse za razvoj (GADC) iz Albanije, Helsinki Citizens` Assemby Banja Luka iz Bosne i Hercegovine, Women’s Rights Centre iz Crne Gore i Kvinna till Kvinna Foundation iz Švedske, a preko svoje kancelarije u Srbiji.

Podržan od strane Evropske unije i Švedske agencije za međunarodni razvoj (Sida), istraživanje je deo široke regionalne inicijative koja teži tretiranju diskriminacije po rodnom osnovu i poboljšanju prava žena na radnom mestu. Izveštaj će služiti kao vodič inicijativama ove koalicije i njenim partnerima.

Regionalni izveštaj je po prvi put predstavljen u EU u Briselu.

Ostale teme o kojima se diskutovalo na današnjem događaju u Briselu bile su: smanjeni prostor za rodnu jednakost i organizacije za prava žena; trenutni prioriteti rodne jednakosti u EU; i razvoj nacionalnog indeksa rodne jednakosti na ZB-u.

Ostali govornici na ovom događaju bili su: Mira Banerjee, direktorka Jedinice za upravljanje i komuniciranje, EIGE; Lisolette Isaksson, direktorka Sektora za regionalnu saradnju o socijalnu zastupljenost, Opšta uprava za evropske susedske politike i pregovore o proširenju; Olga Martin Gonzalez, koordinatorka za rodnu jednakost, Centar tematskih ekspertiza, vladavina zakona; Dragana Dardic, izvršna direktorka, Skupština građana Helsinkija, Elisa Mincheva, za međunarodne odnose, Opšta uprava za pravdu, prava potrošača i rodnu jednakost; Yolanda Iriarte, menadžer regionalnog programa, specijalista programa, Regionalna kancelarija; Mary Collins, visoki koordinator politika i zalaganja, Evropski ženski lobi.

Na ovom regionalnom sastanku su učestvovali i predstavnici mehanizama za rodnu jednakost kao što je Agencija za rodnu jednakost na Kosovu, ostale statističke agencije i ostale fokalne tačke EU za rodnu jednakost sa ZB-a.

Sastanak je usledio nakon zvaničnog otvaranja Indeksa rodne jednakosti u EU, koje je održano juče.