MŽK zahteva institucionalnu odgovornost za neuspeh zaštite žrtava rodno zasnovanog nasilja

Priština, 17.06.2023. godine

Juče, 16. juna, u emisiji „Udhëve“ (Putevima) emitovanoj na Radio-televiziji Kosova, objavljen je u javnosti institucionalni neuspeh u tretiranju rodno zasnovanog nasilja nad 11-godišnjom maloletnicom, koja je bila smeštena u prihvatilištu visoke bezbednosti, jedinom državnom prihvatilištu pri Ministarstvu unutrašnjih poslova. Mreža žena Kosova (MŽK) izražava duboku zabrinutost zbog institucionalnog neuspeha da zaštiti žrtve rodno zasnovanog nasilja u prostorijama ovog prihvatilišta. Silovanje 11-godišnje devojčice u skloništu visoke bezbednosti jasno pokazuje institucionalni neuspeh i zanemarivanje. Pored očiglednog neuspeha u rehabilitaciji žrtava rodno zasnovanog nasilja, ova institucija tereti žrtve za krivična dela i ponovljene traumatizacije.

Dok je 11-godišnju devojčicu u parku Arbëria silovalo pet različitih ljudi, ona je poslata u prihvatilište na rehabilitaciju. U periodu kada je trebalo da se rehabilituje i dobije neophodnu pomoć da prebrodi traume od silovanja, ponovo je silovana upravo u rehabilitacionoj ustanovi. Štaviše, druga devojka koja je tamo bila smeštena u istu svrhu, radi rehabilitacije, optužena je za krivično delo silovanje. Ovo jasno pokazuje institucionalni neuspeh da se pruži puna sigurnost žrtvama rodno zasnovanog nasilja.

MŽK od Ministarstva unutrašnjih poslova zahteva da odmah otpusti odgovorna lica iz prihvatilišta visoke bezbednosti i da isti snose posledice za krivično delo koje je učinjeno u njihovoj ustanovi. MŽK takođe traži od Tužilaštva da ozbiljno istraži slučaj i obezbedi da žrtva dobije neophodne usluge. Važno je da se pravda u potpunosti sprovede i da se svi odgovorni za ovo krivično delo suoče sa zakonom i budu kažnjeni sa punom odgovornošću. MŽK takođe poziva na pristup usredsređen na žrtvu u radu sa maloletnicom i da ista dobije odgovarajuću i neophodnu pomoć.

MŽK ostaje otvorena za saradnju i pomoć žrtvama rodno zasnovanog nasilja kroz besplatno pravno savetovanje i upućivanje relevantnim institucijama. Ukoliko vam je potrebna besplatna pravna pomoć u slučajevima rodno zasnovanog nasilja, ili znate nekoga kome je potrebna, kontaktirajte nas na broj: 038 245 850.