MŽK zahteva integrisanje rodne perspektive u novim školskim udžbenicima

Mreža žena Kosova (MŽK) kroz ovaj odgovor izražava zabrinutost zbog činjenice da učenici i dalje koriste školske udžbenike koji sadrže rodne nejednakosti.

U sadržaju udžbenika za peti razred  „Čovek i priroda“, autori pitaju učenike „Zašto žene koje otkrivaju struk rizikuju da budu sterilne?. Ovaj tekst, o kome  mediji izveštavaju već tri godine, treba hitno pregledati i izmeniti.

Ovo nije izolovan slučaj, i slučajevi kada se u udžbenicima susrećemo sa rečenicama poput „Majka obavlja kućne poslove“, nisu jednostavno propust. Čak i ako se ne reaguje odmah, obrazovni sistem poput ovog samo povećava rodne nejednakosti i diskriminaciju, što je već prilično zabrinjavajuće i jedan od najvećih izazova sa kojima se danas suočavamo kao društvo, organizacije i institucije.

Pored toga, podsećamo da je Skupština Kosova u septembru ove godine odobrila uključivanje Istanbulske konvencije u Ustav Kosova. Član 14 ove Konvencije, koji govori o obrazovanju, predviđa da strane preduzmu neophodne korake da uključe nastavne materijale o pitanjima kao što su jednakost muškaraca i žena, nestereotipizacija rodnih uloga, uzajamno poštovanje i rešavanje sukoba bez nasilja. Ova konvencija predviđa uspostavljanje saradnje između obrazovnih institucija i privatnog sektora u podizanju svesti učenika, roditelja i nastavnika o ovoj temi.

Poboljšanje nastavnih planova i programa i udžbenika iz rodne perspektive je deo  programa MŽK-a  „Poboljšanje pristupa rodno osetljivom obrazovanju“, kao jedan od preduslova za život u društvu gde žene i muškarci, devojke i dečaci, uživaju jednake mogućnosti u obrazovanju, zapošljavanju, političkom učešću, zdravstvenoj zaštiti i životu bez nasilja.

Podsećajući da je rodna ravnopravnost od vitalnog značaja za ostvarivanje i zaštitu ljudskih prava, poštovanje zakona i demokratije, MŽK zahteva od Ministarstva obrazovanja i nauke  da na nedavno otvorenom konkursu za nove udžbenike i materijale za sve razrede, poboljša tekstove poput onog gore navedenog i osigura integrisanje rodne perspektive.