Nastavlja se sistemsko zlostavljanje maloletnica na Kosovu – uznemirujuća presuda razotkriva nemar institucija prema seksualnom zlostavljanju osmogodišnje maloletnice

Mreža žena Kosova (MŽK) je sa velikom zabrinutošću primila vest o presudi kojom je optuženo lice oslobođeno od optužbi za seksualno zlostavljanje osoba mlađih od 16 godina. Ovim slučajem su se pravosudni organi počeli baviti nakon šest godina od prijavljivanja istog i nakon četiri godina suđenja. Usvojenom presudom optuženi se oslobađa optužnice, uz obrazloženje da „u nedostatku dokaza“ nije potvrđena njegova krivica.

Maloletnica, tada devetogodišnjakinja, je 2012. godine uz pomoć majke prijavila slučaj zlostavljanja tokom godina od strane njenog očuha. Osnovno tužilaštvo u Prištini prihvatilo je krivičnu prijavu 27.07.2012, samo kako bi odugovlačilo slučaj, ponovo traumatiziralo maloletnicu žrtvu zlostavljanja, uzimajući više puta njenu ponovljenu izjavu, do 2022. godine – kada je doneta odluka po kojoj je sud i tužilaštvo nije uspelo da dokaže krivicu okrivljenog, neprestano dajući razloge, koje je MŽK radi razotkrivanja patrijarhalnog mentaliteta duboko ukorenjenog u pravosudnom sistemu na Kosovu odlučila da citira na sledeći način:

„Kontekst u kojem je slučaj zlostavljanja prijavila majka maloletnice je kontroverzan.“

Ovo izjavljuje sud, aludirajući da je majka maloletnice prijavila slučaj zlostavljanja ćerke tek nakon što je primetila da „njen zajednički život sa okrivljenim ide ka nepopravljivom okončanju“ – pozivajući se na nepopravljivo okončanje stalnog fizičkog nasilja koje je okrivljeni vršio nad majkom maloletnice. Na ovaj način, iako sud priznaje da se stalno ponavljalo fizičko nasilje, istovremeno konstatuje da:

„Sud uzima u obzir da se u takvim slučajevima kada dođe do seksualnog napada ili uznemiravanja, odnosno seksualnog zlostavljanja unutar članova porodice, posebno kao što je to slučaj ovde kada izostaje volje jedne strane, očekuje se da će se uočiti promena ponašanja i poremećeni odnosi među članovima porodice za koje se tvrdi da su umešani „

Dalje, osim što u gore navedenom pasusu sud seksualno zlostavljanje maloletnice smatra „poremećenim odnosom“ i „nedostatkom volje jedne strane“, isti postavlja tendenciozno i krajnje uznemirujuće pitanje:

„Da se ​​odnos između žrtve-svedoka (majke devojčice) i okrivljenog nije pogoršao, da li bi ona prijavila slučaj seksualnog zlostavljanja svoje ćerke?“ Ovim pitanjem sud okrivljuje svedoka za neprijavljivanje, a istovremeno postavlja pitanja koja su potpuno subjektivna, a nisu u vezi sa slučajem, a to je seksualno zlostavljanje devetogodišnje maloletnice od 2005. godine ( kada je maloletnica imala 8 godina) do 2011. godine.

U nastavku navodimo neka od drugih skandaloznih obrazloženja suda, odnosno Odeljenja za maloletnike, povodom oslobađanja okrivljenog:

Pozivajući se na činjenicu da je oštećena maloletnica stalno iznosila nove detalje, kao i datume tokom kojih je zlostavljana, sud ističe:

„Ova promena iskaza tokom vremena, uključujući i druge slučajeve koji ranije nisu izneti, po oceni suda, odražava sklonost oštećene maloletnice da prvo DRAMATIZUJE situaciju i predstavi okrivljenog kao posebno nasilnog prema deci.”

Sud smatra da je maloletnica, koja je u vreme prijave imala 11 godina, u stanju da kreira scenarije seksualnog zlostavljanja, čak i do detalja (iz razloga što sud navodi slučajeve koje mu je maloletnica objasnila vrlo jasno i tečno).

Međutim, smatra da je krivica okrivljenog diskutabilna, iz razloga što je „potpuno neverovatno da oštećena maloletnica, da je postojao navodni seksualni napad, to ne bi izrazila ili ne bi se primetilo od strane drugih ljudi, uključujući i njenu majku“ i uprkos činjenici da postoje materijalni dokazi konstantnog fizičkog nasilja koje je okrivljeni vršio nad majkom  maloletnice.

Zakonske povrede u ovoj odluci su brojne, počev od Osnovnog tužilaštva u Prištini, koje nije kvalifikovalo krivično delo u skladu sa članom 198 stav 2, vezano za stav 5 tačka 7 Privremenog krivičnog zakonika, pošto je osumnjičeni njen očuh, ali je kvalifikacija izvršena samo stavom 2. KZK, što je za okrivljenog bila olakšavajuća okolnost.

Dalje, Osnovni sud u Prištini oslobađa osumnjičenog, zbog „nedostatka dokaza“ kada su brojni dokazi predočeni istom sudu, a sud je odbio da ih procesuira i ispita, uključujući i sledeće dokaze:

  1. Pismo oštećene, u kojem priznaje teško emocionalno i fizičko stanje, kao posledica zlostavljanja tokom godina, a za koje je potvrđeno od strane Agencije za sudsku medicinu da ga je napisala maloletna devojčica;
  2. Svedočenje oko četiri uključene osobe, uključujući policijske službenike;
  3. Preteća SMS poruka da se povuče prijava o slučaju, upućena majci žrtve, a koju je poslao okrivljeni;
  4. Lekarski nalazi oštećene, kojima je dokazano teško stanje maloletnice;

Sud je bez obrazloženja odbio da se obavi sudsko-medicinsko veštačenje, iako je postojao zahtev Tužilaštva i zastupnika oštećene za obavljanje ovog veštačenja, koje bi predstavljalo glavni dokaz u predmetu.

Prema podacima Instituta za sudsku medicinu, u preko 70 odsto slučajeva seksualnog nasilja žrtve su maloletne devojčice. Uprkos tome, svakodnevno smo svedoci propusta od strane institucija i dalje tendencije da se okrivljuju žrtve, koje pod veoma ograničenim okolnostima, odlučuju da prijave slučajeve, upravo institucijama koje ih zanemaruju.

Imajući ovo u vidu, MŽK ostaje otvorena za saradnju i pomoć žrtvama rodno zasnovanog nasilja kroz besplatne pravne savete i upućivanja relevantnim institucijama. Ukoliko vam je potrebna besplatna pravna pomoć za slučajeve rodno zasnovanog nasilja, ili znate nekoga kome je ona potrebna, kontaktirajte nas na: 038 245 850.