OPDMK teži jačanju učestvovanja žena sa ograničenim sposobnostima u politici

Kosovska organizacija lica sa mišićnom distrofijom (OPDMK) je 5. jula u Informativnom centru Evropske unije (EU) „Europe House“ u Prištini održala treću informativnu sesiju u okviru inicijative „Jačanje učestvovanja žena u politici“.

Bilo je preko 20 učesnica iz Handikosa, Udruženja slepih, Grupe žena iz Udruženja gluvih, kao i Žena sa ograničenim sposobnostima iz regiona Prištine.

OPDMK je deo ove četvorogodišnje inicijative koju sprovodi Mreža žena Kosova (MŽK), zajedno sa Ruka Ruci, Evropskim udruženjem žena pravnica (EWLA), a podržala ju je Kancelarije EU na Kosovu.

Direktora OPDMK-a Antigona Shestan upoznala je prisutne sa ovom inicijativom, ceneći doprinos MŽK-a u jačanju njene organizacije i postizanju ciljeva.

„Ova inicijativa teži da doprinese opštem cilju jačanju građanskog angažovanja, rodne jednakosti i sveobuhvatne demokratije preko različitog učestvovanja žena u politici i odlučivanju na Kosovu. KOLMD je preduzela mnoge velike korake preko fondova MŽK-a, tako smo radili na unapređenju pozicije žena sa ograničenim sposobnostima“, rekla je Shestan.

A Vesa Zatriqi, koordinatorka projekta MŽK-a govorila je o aktivnostima i očekivanim rezultatima u sprovođenju ove inicijative.

„Ova inicijativa će se zvanično završiti nakon četvorogodišnjeg perioda, međutim naš zajednički cilj je da se uticaj inicijative time ne okonča. Posao i aktivnosti na jačanju učestvovanja žena u politici ostaviće traga i nakon završetka inicijative koju je podržala Kancelarija EU na Kosovu“, rekla je ona.

Zatriqi je preko interaktivne diskusije sa prisutnima takođe obavestila o inicijativama Lobija za rodu jednakost (Lobi) i Koalicije za jednakost (KJ).

A Remsije Rrahmani, KOLMD je govorila o svom iskustvu saradnje sa MŽK-om.

„Mreža žena Kosova nas je uvek prihvatala, i mene kao pojedinca, ali i nas kao organizaciju“, ocenio je on.

Učesnici na ovom sastanku su zajedno diskutovali i o mogućnostima koristi od poziva Fonda žena Kosova (FŽK).

Ovaj sastanak i ovu inicijativu podržava Kancelarija Evropske unije (EU) na Kosovu.

PROČITAJ I:

Koalicija za jednakost diskutuje o „Jačanju učestvovanja žena u politici“.