Koalicija za jednakost diskutuje o „Jačanju učestvovanja žena u politici“  

Mreža žena Kosova (MŽK) je 19. marta održala sastanak Koalicije za jednakost, na kojem je oko 85 učesnica diskutovalo o „Jačanju učestvovanja žena u politici“.  

Izvršna direktorka MŽK-a Igballe Rogova predstavila je učesnicama inicijativu podržanu od strane Kancelarije Evropske unije na Kosovu, inicijativa koja teži da poveća učestvovanje žena u politici.  

„Danas smo ovde, sa pozitivnom energijom, jer je onaj san koji smo započeli prošle godine, ostvaren. A taj san je bio da se ujedinimo i da stvorimo Koaliciju za jednakost, sada smo dobili i podršku Kancelarije EU radi ostvarivanja našeg ujedinjenja, naše solidarnosti“, rekla je ona.  

Annette Fatih Lihic, glavna politička savetnica / izvršni koordinator pri Kancelariji posebne izaslanice EU na Kosovu, ocenila je da je problem i dalje nedostatak sprovođenja zakona.  

„Treba da iskoristimo ovu mogućnost i da pozovemo kosovske organe da zatvore ovu prazninu između sprovođenja i zakonodavstva, da se na život žena ne utiče, jer one predstavljaju 50% stanovništva, a takođe to predstavlja i socijalnu pravdu i neophodan uslov za bolje funkcionisanje društva“, rekla je Lihic.  

O ne sprovođenju zakona je govorila i Mexhide Mjaku – Topalli, predsednica Grupe žena poslanica.  

„Dok je kvota od 30% u lokalnoj i narodnoj skupštini u najvećem delu sprovedena, Zakon o ravnopravnosti polova predviđa da žene drže 50% pozicija na kojima se donose odluke, i ta kvota se ne sprovodi“, rekla je ona.  

A Ulrika Richardson koordinatorka za Razvoj Ujedinjenih nacija, Tima Ujedinjenih nacija na Kosovu (TUNK) pomenula je bitnost pozitivne energije za ovakve inicijative.  

„Rodna jednakost ima veze sa vlašću, kada vidimo vlast, politika ima veze sa vlašću. Jasno je da je potrebno više žena u politici“, rekla je Richardson.  

U drugom delu sastanka diskutovalo se o problemima sa kojima se suočavaju žene u politici na lokalnom i centralnom nivou. Takođe, bitan deo ove diskusije bile su i ideje o nastavku sprovođenja Strategije Koalicije.  

Sastanak je podržala Kancelarije Evropske unije na Kosovu.