Opština Mamuša sa Akcionim Planom za Rodnu Ravnopravnost

Rane udaje, odustajanje od školovanja devojčica nakon završetka osnovne škole kao i broj žena i devojaka uključenih u donošenje odluka u Opštini Mamuša je veoma mali ili uopšte i ne postoji. Nedostatak politike za rodnu ravnopravnost kao i strategije na duge staze u pomenutoj opštini jeste jedna od ključnih prepreka za dobro planiranje projekata i angažovanje lokalnih institucija civilnog društva u pravcu polne ravnopravnosti.
Zapažajući takvu situaciju Organizacija Dora Dores (Ruka Ruci) uz Podršku Fonda Žena Kosova (vrednosti od 2,994€) je pripremila Akcioni Plan za Rodnu Ravnopravnost 2017-2019 koji je odobren od Skupštine Opštine Mamuša. Ovaj plan reguliše najvažnije oblasti kao što su školstvo, zdravstvo, ekonomsko jačanje, žene u politici i procesu donošenja odluka, nasilje u familiji i puno ostalih tema. Takođe za svaku od ovih oblasti je predviđeno ko će imati odgovornost za njihovo izvršenje kao i budžet.
„Žene Mamuše rade puno, kultiviraju voće i povrće, izrađuju rukotvorine i neophodno je da sav taj njihov posao bude prepoznat od drugih. Takođe školovanje devojaka je neophodno“ rekla je Ljuljjeta Avdić, menadžera projekta u organizaciji Dora Dores (Ruka Ruci).
Da bi se što bolje realizirao ovaj plan, Dora Dores (Ruka Ruci).je organizovala sastanke u obliku radionica na kojima su prisustvovali predstavnici institucija, zvaničnici za rodnu ravnopravnost kao i relevantni direktori turske i albanske zajednice, žene i muškarci. Prilikom ovih sastanaka su određene glavne sfere delovanja, objektive i konkretne aktivnosti vezane za situaciju u Opštini Mamuša na aspektu Rodne Ravnopravnosti. Na jednom od sastanaka, Seilan Mazrek, visoka zvaničnica za rodnu ravnopravnost u Opštini Mamuša  je naglasila važnost ovog plana koji reguliše situaciju na način da žene dobiju više prava u odgovarajućim područjima.
Učesnici, obuhvatajući žene i muškarce koji su direktno doprineli na realizaciji pomenutog je sve ukupno 189 osoba.  Sada žene koje rade u opštini Mamuša, lakše rade na potrebama zajednice u kojoj žive. Takođe će nastaviti da informišu što veći broj građana o postojanju Akcionog Plana za Rodnu Ravnopravnost kao i o važnosti samog plana.