Opština Priština preduzela prve korake u sprovođenju ROB-a

22. februara u opštini Priština održana je radionica o Rodno odgovornom budžetiranju (ROB). Budući da putem Zakona o ravnopravnosti polova 05/L-020 i Budžetskih cirkulara Ministarstva finansija, ROB je zakonska obaveza za budžetske organizacije na Kosovu, MŽK i opština Priština su započele njihovu saradnju radi njegove integracije u ovoj opštini što se tiče institucionalizacije ROB-a na lokalnom nivou. Preko ROB-a proces planiranja, sprovođenja i praćenja budžeta postaje transparentan, efikasan i jednak sa žene i muškarce, momke i devojke.
Fitore Pacolli, šef Kabineta predsednika opštine, je u njenoj uvodnoj reči rekla: „da je zakonska obaveza da uradimo ovaj proces. Ja ću zajedno sa direktorom Uprave finansija, g. Ismail-om Kokaj gurati napred ovaj proces“.
Premtime Preniqi, koordinator Sektora za ljudska prava i rodnu ravnopravnost u opštini Priština konstatovala je: „U opštini Priština na odlučujućim pozicijama imamo tri direktorke i jednu šeficu kabineta. Mi smo zainteresovani da se poveća broj žena na odlučujućim pozicijama“.
„Opština Priština organizuje javne rasprave o kapitalnim troškovima, ali jako malo muškaraca učestvuje, a pritom ne učestvuje nijedna žena“, istakla je rokom ove diskusije šefica Kabineta predsednika opštine.
Tokom diskusije takođe se razgovaralo i o grantovima i subvencijama koje dodeljuje opština Priština u različitim sektorima. G. Arbër Ahmetaj, službenik za plate u Kancelariji osoblja opštine Priština, je rekao: „Opština je dodelila subvencije u vrednosti od 4,000 evra za 22 žene u sektoru poljoprivrede“. On je rekao da je ovaj projekat bio veoma uspešan, povećavajući učestvovanje žena u poljoprivrednom sektoru.
Tokom diskusija u radionici, između ostalog je pokazana i spremnost učesnika iz opštine Priština da se smanje postojeće nejednakosti između muškaraca i žena.
MŽK će pružati pomoć upravama opštine tokom procesa planiranja, sprovođenja i praćenja budžeta kako bi ovaj proces bio transparentan i odgovoran sa rodnog aspekta.
Podršku koju MŽK pruža opštini Priština finansira Austrijska agencija za razvoj (ADA).