Organizacije civilnog društva podržale sprovođenje Plana EU za rodno delovanje

11. i 12. oktobra, Nicole Farnsworth, predstavnica Mreže žena Kosova (MŽK) pridružila se koleginicama iz Fondacije Kvinna till Kvinna u Briselu kako bi se sastala sa ključnim akterima obuhvaćenim u sprovođenje Plana Evropske unije (EU) za rodno delovanje i kako bi se zalagala za njegovo sprovođenje, obuhvatajući poboljšanju zastupljenost i podršku organizacijama civilnog društva žena (OCDŽ).

2015. godine, Evropska komisija i Evropska služba za spoljno delovanje (ESSD) usvojili su zajednički dokument o radu osoblja – Ravnopravnost polova i jačanje žena: Preobražaj života devojaka i žena preko spoljnih odnosa EU 2016-2020 https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/staff-working-document-gender-2016-2020-20150922_en.pdf, koji je poznat kao Plan za rodo delovanje (PRD II). PRD II ima nekoliko ciljeva, koji između ostalog obuhvataju i korišćenje više rodnih analiza kako bi informisali planiranje programa koje finansira EU; obuhvatanje OCDŽ-a i Nacionalnih mehanizama za ravnopravnost polova (NMRP) kao službenike ravnopravnosti polova u programiranju; podrška OCDŽ-a i zaštitnika ljudskih prava; i povećanje fondova radi poboljšanja rezultata za devojke i žene. Nije potrebno da se kaže da je PRD II veoma bitan dokument za OCDŽ.
Prvi godišnji izveštaj o sprovođenju PRD II u čitavom svetu objavljen je u avgustu. Međutim, izveštaj nije imao informacije o sprovođenju PRD-a II na Kosovu i u regionu. Dakle, MŽK je sarađivala sa partnerima u regionu kako bi se preduzelo brzo nezavisno ocenjivanje PRD II, koji obuhvata intervjuisanje 83 predstavnice delegacija EU, vlada i OCDŽ u šest zemalja Zapadnog Balkana. Izveštaj koji je proizišao kao rezultat ovih intervjuisanja biće ubrzo objavljen.
U međuvremenu, Generalna uprava za evropske politike susedstva i pregovora o proširenju (GU EPSPP), telo koje je odgovorno za Zapadni Balkan, pozvao je MŽK i Fondaciju Kvinna till Kvinna da podnesu nalaze i početne preporuke tokom godišnjeg sastanka Fokalnih tačaka polova EK u Briselu, 11. oktobra. Neke od ključnih preporuka koje su date, u skladu sa PRD-om II, obuhvataju i to da delegacije EU treba da:

  • Obuhvate i ohrabre vlade da obuhvate OCDŽ u proces učlanjenja EU, obuhvatajući tako sve u planiranje sektora;
  • Konsultuju OCDŽ u vezi sa političkim zbivanjima u zemlji, ne samo u vezi sa „pitanjima žena“;
  • Diskutuju o pitanjima koja imaju veze sa ravnopravnošću polova sa službenicima vlade kao deo političkog dijaloga;
  • Obezbedi da budžeti programiranja za unapređenje ravnopravnosti polova, obuhvatajući rodne analize u vezi sa posebnim sektorima, o postupcima koji se odnose na identifikovane nejednakosti putem rodne analize i za finansiranje, OCDŽ budu obuhvaćeni u ovaj proces.

Brigitta Jaksa iz Fondacije Kvinna till Kvinna govorila je o bitnosti podrške OCDŽ na dugoročnom planu, i kako jedna takva podrška doprinosi društvenim promenama i stabilnom uticaju.

MŽK i Fondacija Kvinna till Kvinna takođe su iskoristile mogućnost što su bile u Briselu kako bi se sastale i razmenile informacije sa:

  • Aishih Wehbe-Herrera, službenicom za politike ravnopravnosti polova pri GU EPSPP, kako bi diskutovalo e strategijama za unapređivanje sprovođenja PRD-a II;
  • Centrom tematske ekspertize za podršku civilnom društvu kako bi diskutovali o potrebama i modalitetima finansiranja OCDŽ-a;
  • Concord Europe, koja samo što je objavila komentar o oceni izveštaja PRD-a II za 2016. godinu; i
  • Udruženjem žena u razvoja (UŽU), u vezi sa mogućnostima saradnje za zajedničko zalaganje za finanrisanje OCDŽ-a i pokreta žena.

Ovi sastanci održani su u kontekstu nekoliko bitnih procesa koji se trenutno dešavaju u EU. Osim prve godišnje ocene PRD-a II, EK finalizuje i srednjoročno razmatranje finansiranja u okviru Pomoćnog instrumenta pre učlanjenja (IPA). Ovo je instrument preko kojeg se većina fondova EU pruža Kosovu i ostalim zemljama Zapadnog Balkana, podržavajući njihove procese prijema u EU. Ovo razmatranje će uspostaviti scenu za poslednje tri godine IPA finansiranja u regionu (2018-2020. godine). Razmatranje se informiše iz dve spoljne ocene, obuhvatajući pomoć IPA i Institucije civilnog društva, koja obezbeđuje fondove EU za civilna društva, obuhvatajući OCDŽ. MŽK, Fondacija Kvinn till Kvinna i naši ostali partneri u regionu daju doprinos kako bi informisali razmatranje, kako bi unapredili ravnopravnost polova i kako i kako bi što bolje ispunili interese OCDŽ-a kao veoma bitnih aktera u ovim procesima.